Autor Wiadomość
HAKUN
PostWysłany: Pon 3:10, 02 Mar 2009    Temat postu: Zeitgeist: Addendum - zawartosc tekstowa

www.duch-epoki.pl www.prawda2.info
Stare odwoływanie się do rasowego, seksualnego, lub religijnego
szowinizmu...
...do wściekłego, żarliwego nacjonalizmu przestają działać.
Sprawa kim jestem, niezależnie, czy jestem dobry, czy zły, czy
coś osiągam, czy nie...
...wszystkiego nauczyłem się podczas długiej drogi.
...to tylko przejażdżka.
...i możemy to zmienić, kiedykolwiek zechcemy.
To tylko kwestia wyboru. Bez wysiłku, bez pracy, bez oszczędzania
pieniędzy.
Pojąłem, że źle zrozumiałem grę.
Gra polegała na znalezieniu czym już jestem.
Zobaczymy...
...jak bardzo ważne jest...
..by przeprowadzić w ludzkich umysłach...
...radykalną rewolucję.
Kryzysem...
...jest kryzys w świadomości.
Kryzys, który...
...nie może już więcej...
...akceptować starych norm...
...dawnych wzorów...
...prastarych tradycji.
I rozumiejąc czym świat jest teraz...
...z całą biedą...
...konfliktami...
...wyniszczającą brutalnością...
...agresją...
...i tak dalej...
Człowiek...
...jest wciąż taki sam.
Nadal jest brutalny...
...skłonny do przemocy...
...agresywny...
...chciwy...
...konkurencyjny.
I zbudował społeczeństwo...
...według tych zasad.
Nie jest miarą zdrowia byc dobrze przystosowanym do głęboko
chorego społeczeństwa.
Nie jest miarą zdrowia byc dobrze przystosowanym do głęboko
chorego społeczeństwa.
- J. Krishnamurti -
Dzisiejsze społeczeństwo...
...składa się z szeregu instytucji.
Od instytucji politycznych ...
...instytucji prawnych...
...instytucji religijnych.
Do instytucji klasy społecznej...
...wartości rodzinnych...
...i specjalizacji zawodowych.
Jest to oczywiste, że te tradycyjne struktury mają głęboki
wpływ...
...na kształt naszego myślenia i perspektywy.
Jednakże, z wszystkich instytucji społecznych, pośród których
się rodzimy...
...które nami kierują i nas warunkują...
...wydaje się że nie ma systemu, który zostałby tak
zaakceptowany...
...i niezrozumiany...
...jak system monetarny.
Przyjęte nieomal jak religia...
...założone instytucje płatnicze są jednymi z najbardziej
niekwestionowanych form wiary jaki istnieje.
Jak powstają pieniądze?
Polityka, która nimi rządzi.
A jak to naprawdę dotyka na społeczeństwo...
...jest złym wpływem na ogromną większość populacji.
W świecie gdzie 1% populacji posiada 40% bogactwa planety...
...w świecie gdzie 34.000 dzieci umiera jednego dnia...
...z biedy i wyleczalnych chorób...
...i gdzie 50% światowej populacji żyje za mniej niż 2 dolary
dziennie...
...jedna rzecz jest jasna.
Coś jest bardzo nie tak.
I nieważne czy jesteśmy tego świadomi czy nie, krwią wszystkich
założonych instytucji...
...i samego społeczeństwa...
...są pieniądze.
Dlatego zrozumienie instytucji polityki płatniczej...
...jest krytyczne do zrozumienia dlaczego nasze życie jest takie,
jakie jest.
Jednakże, ekonomia jest często postrzegana jako skomplikowana i
nudna.
Nieskończone strumienie finansowego żargonu, wraz z
przerażającą matematyką...
...szybko odstrasza ludzi od prób jej zrozumienia.
Jednakże, faktem jest...
...iż złożoność kojarzona z systemem finansowym jest zwykłą
maską.
Zaprojektowaną aby ukryć jedną z najbardziej paraliżujących
społeczeństwo struktur...
...jaką ludzkość kiedykolwiek użyła.
Nikt nie jest tak beznadziejnie zniewolony, jak ktoś, kto
błędnie wierzy że jest wolny.
- Johann Wolfgang von Goethe - 1749-1832
Parenaście lat temu centralny bank Stanów Zjednoczonych,
Federalna Rezerwa...
...wydała dokument o tytule "Nowoczesne Mechanizmy Finansowe".
Ta publikacja opisuje instytucyjną praktykę tworzenia
pieniędzy...
...jako kredyt udzielany przez federalną rezerwę i sieć
globalnych komercyjnych banków.
Na samym początku dokument przedstawia swój cel.
"Celem tej broszury jest opisanie podstawowych procesów
powstawania pieniędzy...
...w bankowym systemie ułamkowej rezerwy."
Kontynuuje opis procesu rezerwy...
...poprzez różne bankowe terminy...
...czego tłumaczenie brzmi mniej więcej tak:
Rząd Stanów Zjednoczonych decyduje o zapotrzebowaniu na trochę
pieniędzy.
Więc dzwonią do federalnej rezerwy i żądają, powiedzmy, 10
miliardów dolarów.
FED odpowiada mówiąc: "Pewnie, kupimy od was 10 miliardów w
rządowych papierach wartościowych.
Więc rząd bierze trochę papieru...
...drukuje na nich parę oficjalnie wyglądających rysunków i
nazywa je papierami wartościowymi.
Wtedy nakłada wartość 10 miliardów dolarów na te papiery...
...i wysyła je do FED.
W zamianę, ludzie z FED dają imponujący bukiet kawałków
papieru.
Tylko że teraz nazywają je banknotami federalnej rezerwy.
Również nadają im wartość 10 miliardów dolarów.
Wtedy FED bierze banknoty i wymienia je za papiery wartościowe.
Kiedy ta wymiana jest ukończona...
...wtedy rząd bierze 10 miliardów w banknotach federalnej
rezerwy...
...i wpłaca je na konto bankowe.
A po tym depozycie papierowe banknoty oficjalnie stają się
legalnym środkiem płatniczym...
...dodając 10 miliardów do zasobów pieniężnych USA.
I już. 10 miliardów nowych pieniędzy zostało stworzone.
Oczywiście, ten przykład jest uogólnieniem.
W rzeczywistości ta transakcja miałaby miejsce elektronicznie. W
ogóle bez użycia papieru.
Faktem jest, iż jedynie 3% zasobu pieniędzy USA istnieje w
fizycznej gotówce.
Reszta 97% w gruncie rzeczy istnieje wyłącznie w komputerach.
Rządowe papiery wartościowe są narzędziem długu.
A kiedy FED kupuje te papiery...
...pieniądze w gruncie rzeczy powstają z powietrza.
Rząd właściwie obiecuje oddać...
...te pieniądze FED. Innymi słowy, pieniądze zostały stworzone
z długu.
Ten otępiający umysł paradoks, jak pieniądze, lub ich
wartość...
...mogą być stworzone z długu...
...lub z zobowiązania, stanie się bardziej jasny w dalszych
objaśnieniach.
Więc dokonała się wymiana. i teraz 10 miliardów dolarów jest
na komercyjnym koncie bankowym.
Teraz robi się naprawdę interesująco. Bazując na praktyce
federalnej rezerwy...
...te 10 miliardów dolarów depozytu...
...natychmiastowo stają się częścią rezerwy banków.
Tak jak wszystkie depozyty.
Biorąc pod uwagę wymagania dotyczące rezerw, określone w
Nowoczesnych Mechanizmach Finansowych...
"Bank zgodnie z prawem musi utrzymać rezerwę...
...równą zapisanemu procentowi depozytów".
Dalej określa jej ilość mówiąc:...
..."Obecne regulacje wymagają...
by wartość rezerwy stanowiła dziesięć procent wartości
transakcji".
To oznacza, że z depozytu o wartości dziesięciu miliardów
dolarów...
...dziesięć procent, lub jeden miliard...
...jest trzymany jako wymagana rezerwa...
...gdy pozostałe 9 miliardów uważane jest za nadmierną
rezerwę...
...i może być użyte jako baza...
... dla nowych kredytów.
Logicznym wydaje się założyć, że te dziewięć miliardów...
...formalnie pochodzi z istniejącego już depozytu o wartości
dzięcięciu miliardów.
Jednakże tak nie jest. W istocie te dziewięć miliardów...
...jest po prostu tworzone z powietrza...
...i dodawane do istniejącego depozytu dziesięciu miliardów.
Właśnie tak zasób pieniądzy się zwiększa.
Jak podają w "Nowoczesnych Mechanizmach Finansowych"...
..."Oczywiście, że oni [banki] nie udzielają pożyczek z
pieniędzy powierzonych w depozytach.
Gdyby tak robili, nie byłyby stwarzane dodatkowe pieniądze.
To co robią gdy udzielają pożyczki...
...to akceptacja zobowiązań długoterminowych...
...[umowa o pożyczkę]...
...w zamian za kredyty [pieniądze] udzielane na konta
pożyczkobiorców."
Innymi słowy dziewięć miliardów może być stworzone z
niczego...
...ponieważ jest na takie pożyczki zapotrzebowanie...
...i istnieje 10 miliardów depozytu zabezpieczającego wymagania
rezerwy.
Żałóżmy teraz, że ktoś wchodzi do tego banku...
...i pożycza nowo dostępne dziewięć miliardów dolarów.
Zapewne weźmie te pieniądze i zdeponuje je...
...na swoim własnym koncie bankowym.
Wtedy proces się powtarza.
Z tego depozytu, który staje się częścią rezerw banku...
...10% jest izolowane, a 90% z tych 9 miliardów...
...lub po prostu 8,1 miliarda, jest teraz dostępne jako nowo
utworzone pieniądze, które można pożyczać.
I oczywiście całe 8,1 miliarda może być pożyczone i znów
zdeponowane, tworząc kolejne 7,2 miliarda...
...kolejne 6,5 miliarda...
...następnie 5,9 miliarda... ...i tak dalej.
Ten cykl wytwarzania pieniędzy poprzez pożyczki i depozyty
technicznie może trwać w nieskończoność.
Średnio wychodzi, iż około dziewięćdziesiąt miliardów
dolarów...
00:12:04...może zostać stworzone z oryginalnych dziesięciu
miliardów.
Innymi słowy, z każdego depozytu który złożonego w banku może
powstać z powietrza około dziewięć razy więcej pieniędzy.
Money-Jitters.
Poproś uczynny Bank Ameryki...
...o kojący słoik błyskawicznych pieniędzy!
PIE-NIĄ-DZE w formie dogodnej osobistej pożyczki.
Więc, teraz rozumiemy jak powstają pieniądze w systemie
federalnej rezerwy.
Pewne logiczne i złudne pytanie może się nasunąć.
Co właściwie daje wartość nowoutworzonym pieniądzom?
Odpowiedz: pieniądze które już istnieją.
Nowe pieniądze w gruncie rzeczy podkradają wartość od
istniejącego zasobu pieniędzy.
Całkowita pula pieniędzy zwiększyła się, bez uwzględniania
zapotrzebowania na dobra i usługi.
Jako, że popyt i podaż definiuje równowaga...
...to ceny rosną, zmniejszając siłę nabywczą każdego
pojedynczego dolara.
Zazwyczaj jest to określane jako inflacja.
A inflacja jest w gruncie rzeczy ukrytym podatkiem narzuconym na
ludzi.
Jaka jest ta rada, którą już macie? A, to jest to: poddać
walutę inflacji.
Nie mówią: obniżcie walutę. Oni nie mówią: zdewaluujcie
walutę.
Nie mówią: oszukujcie ludzi którzy są bezpieczni. Mówią:
obniżcie stopy procentowe.
Prawdziwym oszustwem jest zakłócanie wartości pieniądza.
Kiedy tworzymy pieniądze z powietrza, nie mamy żadnych
oszczędności.
Jednak, jeszcze jest tak zwany "kapitał".
Więc moje pytanie sprowadza się do tego:...
...jak w świecie możemy spodziewać się rozwiązania problemu
inflacji?
To jest to: zwiększmy zasób pieniędzy, tworząc jeszcze
większą inflację.
Oczywiście, to nie zadziała.
System ekspansji pieniądza federalnej rezerwy z natury jest
inflacyjny.
Poprzez zwiększanie ilości pieniędzy...
...bez proporcjonalnego wzrostu dóbr i usług w ekonomii...
...będzie to zawsze zmniejszać wartość waluty.
Faktem jest, że rzut oka na historyczne wartości dolara
amerykańskiego przeciwko ilości pieniędzy...
...jednoznacznie pokazuje...
...oczywistą odwrotną zależność.
Jeden dolar z roku 1913 miał wartość...
...dwudziestu jeden dolarów i sześćdziesięciu centów w roku
2007.
To oznacza dewaluację o 96%, od powstania Federalnej Rezerwy.
Teraz, jeśli ta rzeczywistość dziedziczonej, nieustannej
inflacji...
...wydaje się być absurdalna i ekonomicznie unicestwiająca...
...to zapamiętaj tą myśl.
Absurdem jest niedopowiedzenie w odniesieniu do tego, jak naprawdę
działa nasz system finansowy.
W naszym systemie finansowym pieniądze to dług...
...a dług to pieniądze.
Oto wykres zasobów pieniędzy USA od roku 1950 do roku 2006.
A to wykres narodowego długu USA w tym samym przedziale czasu.
Jakże interesujące jest to, że wykresy są praktycznie takie
same.
Im jest więcej pieniędzy, tym większy jest dług.
Im większy dług, tym jest więcej pieniędzy.
Inaczej mówiąc: każdy pojedynczy dolar w twoim portfelu musi
być oddany komuś przez kogoś.
Pamiętaj: jedynym sposobem powstawania pieniędzy jest pożyczka.
To znaczy, jeżeli wszyscy w kraju byliby w stanie spłacić
wszystkie swoje długi, włączając w to rząd...
...nie zostałby ani jeden dolar w obiegu.
"Gdyby nie było długów w naszym systemie pieniężnym, nie
byłoby w ogóle pieniędzy."
- Marriner Eccles - Kierownik Federalnej Rezerwy...
De facto, ostatni raz w historii USA dług narodowy został
całkowicie spłacony w roku 1835...
...po tym jak prezydent Andrew Jackson zamknął bank centralny
który poprzedzał Federalną Rezerwę.
W istocie, cała polityczna platforma prezydenta Jacksona...
...zasadniczo obracała się wokół zamknięcia banku
centralnego...
...stwierdzając w pewnym momecie:...
..."Bezczelne kroki zostały podjęte przez obecny bank w celu
przejęcia kontroli nad rządem...
...są niczym ostrzeżenie przed losem, który czeka
Amerykanów...
...czy powinni być oszukiwani w celu uwiecznienia takiej
instytucji, lub założenia podobnej?".
Niestety, ta wiadomość żyła krótko...
...i udało się międzynarodowym bankierom...
...założyć kolejny bank centralny - Federalną Rezerwę w roku
1913.
A tak długo jak ta instytucja istnieje...
...tak długo nieprzerwany dług jest gwarantowany.
Do tej pory omawialiśmy rzeczywisty sposób powstawania pieniędzy
z długu poprzez pożyczki.
Te pożyczki bazują na rezerwach banków, a rezerwy są czerpane z
depozytów.
Idąc poprzez system częściowej rezerwy...
...każdy depozyt może stworzyć 9 razy więcej pieniędzy niż
oryginalna wartość.
Dzięki czemu wartość istniejących pieniędzy spada, podnosząc
ceny w społeczeństwie.
Ponieważ wszystkie pieniądze są tworzone z długu...
...i losowo obiegają rynek...
...a ludzie zostają uwolnieni od początkowego długu.
Nierówności istnieją tam, gdzie ludzie zmuszeni są konkurować
o pracę...
...w celu wyciągnięcia funduszy z zasobu pieniędzy...
...na pokrycie kosztów swojego życia.
Bez względu jak dysfunkcyjne i zacofane to wszystko może się
wydawać...
...wciąż jest jedna rzecz, którą pominęliśmy w tym
równaniu.
I to właśnie ten element struktury...
...który odkrywa prawdziwie oszukańczą naturę systemu.
Zastosowanie odsetek.
Gdy rząd pożycza pieniądze od Federalnej Rezerwy, lub gdy osoba
pożycza pieniądze od banku...
...to niemalże zawsze musi je oddać wraz z surowymi odsetkami.
Innymi słowy, niemalże każdy pojedynczy istniejący dolar...
...ostatecznie musi zostać zwrócony do banku, wraz z odsetkami.
Ale...
...jeżeli wszystkie pieniądze są pożyczone od banku
centralnego...
...i są pomnażane przez komercyjne banki poprzez pożyczki...
...to jedyne co można określić jako "kapitał"...
...zostało stworzone w zasobie pieniędzy.
Więc, gdzie są pieniądze potrzebne do pokrycia wszystkich
odsetek?
Nigdzie.
One nie istnieją.
Konsekwencje tego są zawrotne.
Liczba pieniędzy, które trzeba oddać bankom, zawsze będzie
przekraczać ilość pieniędzy dostępnych w obiegu.
Właśnie dlatego inflacja jest stałym aspektem ekonomii.
Nowe pieniądze zawsze są potrzebne do pokrycia nieustannego
deficytu wbudowanego w system...
...spowodowanego potrzebą spłaty odsetek.
To również oznacza, iż matematycznie niedotrzymanie umowy i
bankructwa...
...są dosłownie wbudowane w system.
I zawsze znajdą się ubogie grupy społeczeństwa, które
wyciągną krótszą zapałkę.
Analogią mogłaby być gra w muzykalne krzesła.
Gdy muzyka ustaje, ktoś odpada z gry.
I o to właśnie chodzi.
Stały przepływ prawdziwego bogactwa od pojedynczych ludzi do
banków.
Jeżeli nie jesteś w stanie spłacić hipoteki, to zabiorą twoją
własność.
Jest to szczególnie rozwścieczające, gdy uświadamiasz sobie,
że jest to nieuniknione...
...z uwagi na praktyki Federalnej Rezerwy. Ale również
dlatego...
...że pieniądze, które bank Ci pożyczył...
...w ogóle nie istniały legalnie.
W roku 1969 w sądzie w Minnesocie miała miejsce sprawa, w której
niejaki Jerome Daly...
...został pozwany przez bank o egzekucję jego domu, na którego
kupno pożyczył mu pieniądze.
Właściciel argumentował, że umowa hipoteczna wymaga, aby obie
strony...
...czyli on i bank, dały legalną formę własności na wymianę.
W języku prawa nazywa się to konsygnacją.
[Baza kontraktowa. Fundamentem kontraktu jest wymiana jednej formy
konsygnacji na inną.]
Pan Daly twierdził, iż pieniądze de facto nie są własnością
banku.
Zostały one stworzone z niczego, w momencie podpisania umowy.
Pamiętasz co Nowoczesne Mechanizmy Finansowe pisały o kredytach?
"To co robią, gdy udzielają pożyczki to akceptacja zobowiązań
długoterminowych w zamian za kredyty...
...udzielane na konta pożyczkobiorców. Rezerwy pozostają
niezmienione...
...pomimo udzielenia kredytu. Jednak, zdeponowanie tej
pożyczki...
...dodaje pewną ilość pieniędzy do sumy depozytów systemu
bankowego."
Innymi słowy, pieniądze nie pochodzą z istniejących wkładów.
Bank po prostu wytwarza je z niczego, nie dokładając nic od
siebie...
...z wyjątkiem teoretycznego zobowiązania na papierze.
W toku sprawy w sądzie głos zabrał szef banku - pan Morgan.
A w osobistych notatkach sędziego...
...nadmienione zostało, że Plaintiff [szef banku]...
...przyjął że w kombinacji z Federalną rezerwą bank stworzył
pieniądze...
...i kredyty przy pomocy wpisów księgowych.
Pieniądze i pożyczka powstały gdy je stworzono. Pan Morgan
zaznaczył...
...iż nie istnieje w Stanach Zjednoczonych prawo, lub statut
który pozwoliłby mu to zrobić.
Prawowita konsygnacja musi istnieć i mieć moc prawną, aby
poprzeć pozew.
Ława przysięgłych uznała, że nie było legalnej konsygnacji i
ja się z tym zgadzam.
Tudzież napisano poetycko: "Tylko Bóg potrafi z niczego stworzyć
coś wartościowego.".
I pod wpływem tego odkrycia sąd odrzucił pozew banku o
egzekucję...
...a pan Daly zatrzymał swój dom.
Implikacje z takowej decyzji sądu są ogromne.
Za każdym razem, gdy pożyczasz pieniądze od banku...
...nieważne, czy jest to hipoteka, czy karta kredytowa...
...dane Ci pieniądze nie tylko są fałszywe...
...ale także nie są legalną formą konsygnacji.
W związku z czym unieważnia to umowę i konieczność spłaty.
Bo te pieniądze nigdy nie były własnością banku.
Niestety, takie praktyki prawne są tuszowane i ignorowane.
A gra w nieustanne przelewanie bogactwa i nieustanny dług trwa
dalej.
I to zaprowadza nas do ostatecznego pytania.
Dlaczego?
Podczas amerykańskiej wojny domowej prezydent Lincoln obszedł
wysokoprocentowe kredyty...
...oferowane przez europejskie banki i zadecydował zrobić to co
sugerowali inni and ojcowie Ameryki popierali.
Stworzenie niezależnej i wolnej od długu waluty.
Nazwyała się "The Greenback".
Krótko po tym jak ta kwestia została podjęta...
...wewnętrzny dokument obiegł prywatne brytyjskie i amerykańskie
banki o takiej treści.
"...niewolnictwo to posiadanie robotników, co wiąże się z
opieką nad nimi...
...podczas gdy europejski plan [...] zakłada...
...że to kapitał powinien kontrolować pracowników, poprzez
zmianę zarobków.
To można zrobić poprzez kontrolowanie pieniędzy.
Nie uda to się jednak z Greenback [...] ponieważ nie możemy ich
kontrolować.
Polityka częściowej rezerwy...
...stworzona przez Federalną rezerwę...
...która praktycznie rozprzestrzeniła na ogromną większość
banków na świecie...
...jest, de facto, systemem nowoczesnego niewolnictwa.
Pomyśl o tym - pieniądze są tworzone z długu.
Co ludzie robią, gdy mają długi?
Podejmują pracę, aby zarobić na ich spłatę.
Jeżeli pieniądze mogą powstawać wyłącznie poprzez udzielanie
pożyczek...
...jak społeczeństwo może kiedykolwiek uwolnić się z
długów?
Nie może. I o to chodzi.
Strach przed utratą majątków w parze z walką o przetrwanie...
...wraz z nieustannym długiem i inflacją wbudowanymi w system...
...połączone z nieuniknionym niedostatkiem...
...wraz z zasobem pieniędzy który stworzył odsetki, które nigdy
nie mogą być spłacone...
...utrzymują niewolników w rydzach.
Biegając jak chomik w kole, wraz z milionami innych...
...napędzają imperium...
...które daje zysk wyłącznie elicie na szczycie piramidy.
Pod koniec dnia pomyśl...
...dla kogo naprawdę pracujesz?
Dla banków.
Pieniądze powstają w bankach i niechybnie kończą w banku.
To prawdziwi władcy...
...wraz z korporacjami i rządem którzy je wspierają.
Fizyczne niewolnictwo wymaga zapewnienia ludziom schronienia i
jedzenia.
Ekonomiczne niewolnictwo wymaga zapewnienia ludziom jedzenia i
schronienia.
Jest to jeden z najgenialniejszych przekrętów, jaki kiedykolwiek
wymyślono do manipulowania społeczeństwem.
A w jego rdzeniu...
...jest niewidzialna wojna prowadzona przeciwko populacji.
Dług jest bronią używaną do podbijania i zniewalania
społeczeństw...
...a odsetki to jego podstawowa amunicja.
Podczas, gdy większość chodzi po Ziemi nieświadoma tej
rzeczywistości...
...banki w zmowie z rządami i korporacjami...
...kontynuują udoskonalanie i szerzenie swoich taktyk ekonomicznej
wojny...
...tworząc nowe bazy, takie jak Bank Światowy...
...i Międzynarodowy Fundusz Walutowy...
...jak również odkrycie nowego typu żołnierza.
Narodziny ekonomicznego zabójcy.
"Są dwa sposoby na podbicie i zniewolenie narodu. Pierwszy to
miecz. Drugi to dług."
- John Adams - 1735-1826
My, ekonomiczni zabójcy, naprawdę odpowiadamy za powstanie
pierwszego prawdziwie globalnego imperium.
A działamy na różne sposoby.
Ale zapewne najczęściej szukamy krajów bogatych w surowce...
...których pożądają nasze korporacje, jak ropa...
...a wtedy załatwiana jest ogromna pożyczka dla tego kraju...
...z Banku Światowego, lub innej siostrzanej organizacji.
Ale pieniądze w zasadzie nigdy nie trafiają do tego kraju.
Za to idą do naszych wielkich korporacji, aby zbudowały
infrastrukturę w tym kraju.
Elektrowie, parki przemysłowe, porty...
Reczy które dają zysk paru bogatym ludziom w tym kraju...
...oraz dodatkowo naszym korporacjom.
Ale tak naprawdę wogóle nie pomagają większości ludzi.
Jednakże, ci ludzie, cały kraj ma ogromny dług.
Jest to dług tak wielki, że nie mogą go spłacić i to jest
część planu.
Nie mogą go spłacić.
A więc w pewnym momencie wysyłamy tam ekonomicznego zabójcę,
żeby powiedział:...
..."Słuchajcie, jesteście winni nam kupę pieniędzy. Nie macie
jak spłacić długu...
...więc sprzedajcie tanio swoją naszym kampaniom naftowym.
Pozwólcie nam zbudować bazy wojskowe w waszym kraju.
Lub wyślijcie swoje oddziały by wspomogły nasze w jakimś
miejscu na świecie...
...na przykład do Iraku, lub zagłosujcie z nami na następnym
głosowaniu w ONZ."
Sprywatyzować ich firmy energetyczne...
...ich wodę i system kanalizacji też sprywatyzować i sprzedać
korporacjom w USA...
...lub innym międzynarodowym korporacjom.
Więc cała sprawa się rozrasta i jest to tak typowe...
...w jaki sposób Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy
działają.
Pakują kraj w dług i jest to tak wielki dług, że nie kraj nie
może go spłacić.
Wtedy oferują refinansowanie tego długu i płacą jeszcze
większe odsetki.
A oni żądają?
...tego "quid pro quo" nazywanego "warunkowością", lub "dobrym
zarządzaniem"...
...co właściwie znaczy, że muszą sprzedać swoje surowce...
...wraz z wieloma usługami społecznymi, firmy komunalne, czasem
system edukacyjny...
...system karny...
...system ubezpieczeń... To wszystko muszą sprzedać zagranicznym
korporacjom.
To już nie jest podwójna, ale potrójna a nawet poczwórna
klątwa!
Stosowanie ekonomicznego zabójcy zaczęło się we wczesnych
latach pięćdziesiątych...
...gdy demokratycznie wybrano w Iranie Mossadegha.
Był postrzegany jako nadzieja dla demokracji...
...na bliskim wschodzie i na świecie. Magazyn Time wybrał go
Człowiekiem Roku.
Jedną z rzeczy które wymyślił i zaczął wprowadzać...
...była idea, że zagraniczne kompanie naftowe...
...powinny płacić dużo więcej mieszkańcom Iranu za ropę,
którą zabierali z Iranu...
...a Irańczycy powinni korzystać z własnej ropy. Dziwna
polityka.
Nam się to oczywiście nie podobało.
Ale baliśmy się zrobić to, co normalnie robiliśmy, czyli
wysłać wojsko.
Za to wysłaliśmy jednego agenta CIA, Kermita Roosevelta -
krewnego Teddy'ego Roosevelta.
Agent Kermit wyjechał z paroma milionami dolarów i był bardzo,
bardzo skuteczny i efektywny...
...i w bardzo krótkim czasie udało mu się obalić Mossadega...
...i na jego miejsce umieścić Irańskiego Szacha, który zawsze
był przychylny ropie. Było to naprawdę efektowne.
Rewolta w Iranie.
Oficerowie armii krzyczą, że Mossadeg poddał się i jego reżim
jako ukryty dyktator Iranu został zakończony.
Obrazy Szacha paradują po ulicach, gdy powracają dawne
sentymenty.
Szach został serdecznie przywitany.
Więc - wracając do Stanów Zjednoczonych - w Waszyngtonie, ludzie
oglądali się dookoła i mówili:...
..."Łał, to było takie proste i tanie!".
To ustanowiło zupełnie nowy sposób...
...manipulowania krajami i tworzenia imperium.
Jedynym problemem z Rooseveltem był taki, że nosił przy sobie
papiery agenta CIA...
...i gdyby został złapany, konsekwencje mogłyby być dość
poważne.
Więc, bardzo szybko podjęto decyzję o korzystaniu z usług
prywatnych konsultantów...
...do przesyłania pieniędzy przez Bank Światowy, Międzynarodowy
Fundusz Walutowy, lub jedną z podobnych organizacji...
...by sprowadzić ludzi takich jak ja, którzy pracują dla
prywatnych firm.
Więc, jeśli by nas złapano, nie byłoby żadnych rządowych
implikacji.
Gwatemala 1954
Kiedy Árbenz stał się prezydentem Gwatemali...
...kraj był mocno trzymany przez firmę United Fruit...
...i inne wielkie międzynarodowe korporacje.
I Árbenz powiedział: "Wiecie co, chcemy oddać ludziom ich
ziemie".
I jak tylko dostał władzę, zaczął prowadzić politykę, która
doprowadziłaby właśnie do...
...oddania ludziom praw do własnej ziemi. Firmie United Fruit nie
za bardzo się to podobało.
Więc wynajęli firmę związaną z ludźmi, rozpoczęli ogromną
kampanię w Stanach Zjednoczonych...
...by przekonać ludzi w Stanach Zjednoczonych, obywateli Stanów
Zjednoczonych...
...prasę Stanów Zjednoczonych i kongres Stanów Zjednoczonych...
...że Árbenz to sowiecka marionetka...
...i że jeśli pozwolimy mu zostać przy władzy to Sowieci będą
mieli swój przyczółek na tej półkuli.
A był to czas wielkiego strachu przed czerwonym terrorem
Komunistów.
Mówiąc więc w skrócie, dzięki tej kampanii zrodziła się w
CIA i wojsku...
...idea likwidacji tego człowieka.
I to właśnie zrobiliśmy! Wysłaliśmy samoloty, żołnierzy,
bandziorów...
...i zrobiliśmy wszystko byle go usunąć.
Gdy tylko tego dokonaliśmy...
...nowy człowiek, który przejął po nim stanowisko...
...zwrócił wszystko międzynarodowym korporacjom...
...łącznie z United Fruit.
Ekwador przez wiele lat był rządzony przez pro-amerykańskich
dyktatorów...
...często dość brutalnych. I nagle zdecydował się na prawdziwe
demokratyczne wybory.
Kandydatem na prezydenta był Jaime Roldos, którego celem miało
być...
... sprawienie by ekwadorskie zasoby naturalne służyły
obywatelom.
Osiągnął miażdżące zwycięstwo w wyborach.
Dostał więcej głosów niż ktokolwiek i kiedykolwiek w
Ekwadorze.
Rozpoczął wdrażanie swojej polityki...
...polegającej na zapewnieniu zysków z ropy własnym obywatelom.
Nie spodobało się nam to w Stanach.
Zostałem wysłany jako jeden z wielu ekonomistów od brudnej
roboty, by zmienić postawę Roldosa.
Skorumpować go. Doprowadzić do ładu. Powiedzieć mu:...
..."Ok, wiesz, że możesz być bardzo bogaty, ty i twoja rodzina,
jeżeli będziesz grać w naszą gierkę.
Ale, jeżeli będziesz kontynuował próby utrzymania tej polityki,
jak obiecałeś, to będziesz musiał odejść."
Nie posłuchał.
Został zamordowany.
Tuż po rozbiciu się samolotu cały teren odgrodzono.
Wstęp na teren katastrofy miało tylko wojsko USA z pobliskiej
bazy...
...oraz paru ekwadorskich wojskowych.
Gdy rozpoczęło się śledztwo...
...dwóch kluczowych świadków zginęło w wypadkach samochodowych
nim zdążyli zeznawać.
Wiele dziwnych rzeczy działo się wokół zabójstwa Jaime
Roldosa.
Tak jak większość osób, które naprawdę przyjrzały się
sprawie...
00:32:07...nie mam żadnych wątpliwości, iż było to zabójstwo.
Oczywiście na moim stanowisku ekonomicznego zabójcy...
00:32:12...spodziewałem się, że coś mu się stanie.
Czy to zamach, nie byłem pewny...
...ale wiedziałem, że jego głowa poleci...
...bo nie dał się skorumpować, tak jak chcieliśmy go
skorumpować.
Panama 1981
Omar Torrijos, prezydent Panamy był jednym z moich ulubieńców.
Naprawdę go lubiłem. Był charyzmatyczny i naprawdę chciał
pomóc swojemu krajowi.
Kiedy próbowałem go skorumpować powiedział:...
Słuchaj Juanito, nie chcę pieniędzy.
Chcę jedynie, by mój kraj traktowano uczciwie.
Chcę by Stany Zjednoczone spłaciły swój dług, za zniszczenia
których tu dokonaliście.
Chcę się znaleźć w takim położeniu, by móc pomagać innym
latynoskim krajom odzyskać niepodległość...
...i uwolnić się od uciążliwego sąsiada z północy.
Wykorzystujecie nas straszliwie.
Chcę by kanał panamski wrócił w panamskie ręce.
Tego chcę. Zostaw mnie więc w spokoju i nie próbuj przekupić.
Jaime Roldos został zamordowany w maju w roku 1981.
Omar był tego świadomy.
Torrijos zebrał rodzinę i powiedział:...
Zapewne jestem następny, ale jest OK...
...bo zrobiłem to, po co tu przyszedłem.
Odzyskałem kanał i odtąd będzie w naszych rękach...
...właśnie zakończyłem negocjacje z Jimmy Carterem.
W czerwcu tego samego roku, zaledwie kilka miesięcy później...
...także zginął w wypadku samolotu.
Była to bez wątpienia robota bandziorów z CIA.
Jest mnóstwo dowodów na to, że jeden z ochroniarzy Torrijosa...
...wręczył mu w ostatniej chwili przed wejściem na pokład
samolotu magnetofon.
Mały magnetofon zawierający bombę.
Interesujące jest dla mnie...
...jak ten schemat funkcjonował przez tyle lat niezmiennie...
...zwłaszcza, że ekonomiści od brudnej roboty zarabiali coraz
lepiej.
Całkiem niedawno mieliśmy wydarzenia z Wenezueli.
W 1998 roku, Hugo Chavez został prezydentem...
...po długiej serii całkiem skorumpowanych prezydentów...
...którzy zrujnowali gospodarkę kraju.
I Chavez został wybrany pośród tego wszystkiego.
Chavez postawił się Stanom Zjednoczonym...
...głównie domagając się by wenezuelska ropa...
...pomagała Wenezuelczykom.
Cóż, nam w USA się to nie spodobało.
Tak więc w 2002 roku, dokonano przewrotu, który jak wszyscy
wiedzą...
...był bez wątpienia ustawiony przez CIA.
Sposób w jaki dokonano przewrotu, był bardzo podobny do tego, co
Roosevelt zrobił w Iranie.
Opłacając ludzi by wyszli na ulice i wszczęli zamieszki,
protestowali pokazując, że Chavez nie ma poparcia.
Jeśli uda się do tego namówić kilka tysięcy osób...
...telewizja sprawi, że będzie wyglądało jakby cały kraj się
zbuntował.
Tyle że w przypadku Chaveza, jego spryt i silne poparcie
społeczne pozwoliły kryzys przezwyciężyć.
Był to fenomenalny moment w historii Ameryki Łacińskiej.
Irak jest doskonałym przykładem sposobu, w jaki działa ten
system.
My ekonomiści jesteśmy pierwszą linią obrony.
Wchodzimy, staramy się skorumpować rządy...
...i namówić do przyjęcia olbrzymich kredytów, stanowiących
później element nacisku...
...by przejąć ich w posiadanie.
Jeśli nam się nie uda, jak mnie w Panamie z Omarem Torrijosem...
...i w Ekwadorze z Jaime Roldosem, którzy nie ulegli korupcji...
...drugą linią obrony jest wysłanie bandytów.
Bandziory albo obalają rząd, albo mordują.
Gdy to się już stanie wchodzi nowy rząd, który będzie
posłuszny...
...bo jeśli nie, to nowy prezydent wie co go czeka.
W wypadku Iraku obie techniki zawiodły.
Ekonomiczni zabójcy nie dali rady dotrzeć do Saddama Husseina.
Staraliśmy się bardzo.
Staraliśmy się narzucić mu układ bardzo podobny do tego, który
przyjęto w Arabii Saudyjskiej...
...ale go nie zaakceptował.
Weszli więc bandyci by go zdjąć. Ale nie dali rady.
Jego ochrona była zbyt dobra.
W końcu pracował on niegdyś dla CIA.
Został wynajęty by zamordować byłego prezydenta Iraku, lecz
zawiódł.
Ale znał ten system.
Tak więc w 1991 roku wysłaliśmy wojsko i zlikwidowaliśmy
Iracką armię.
Wydawało się nam wtedy, że Saddam zacznie współpracować.
Mogliśmy go wtedy oczywiście usunąć...
...ale nie chcieliśmy.
On jest typem silnego przywódcy jakich lubimy.
Ma kontrolę nad swoim społeczeństwem.
Chcieliśmy by kontrolował Kurdów...
...trzymał w ryzach Irańczyków i pompował dla nas ropę.
Kiedy odebraliśmy mu armię, powinien się zgodzić na
współpracę.
Znów więc w latach 90' wysłaliśmy ekonomistów, ale daremnie.
Gdyby im się powiodło nadal byłby u władzy.
Sprzedawalibyśmy mu wszystkie modele myśliwców jakie by
chciał...
...i wszystko inne. Jednakże i tym razem się nie udało.
Bandyci znów nie dali mu rady, więc ponownie wysłaliśmy
armię...
...i tym razem dokończyliśmy dzieła usuwając go.
Dzięki temu stworzyliśmy dla siebie bardzo lukratywne kontrakty
budowlane?
...by odbudować kraj, który doszczętnie zniszczyliśmy.
A to niezły interes, jak posiadasz wielkie firmy budowlane.
W Iraku więc zobaczyliśmy trzy etapy.
Ekonomiści zawiedli.
Bandyci zawiedli, aż w końcu wysłaliśmy wojsko.
Tym sposobem stworzyliśmy imperium...
...ale zrobiliśmy to po cichu. Jest ono ukryte.
Wszystkie przeszłe imperia budowano używając armii i ludzie byli
świadomi ich tworzenia.
Brytyjczycy wiedzieli, że budują imperium, podobnie Francuzi,
Niemcy...
Rzymianie, Grecy...
...i byli z tego dumni.
Zawsze mieli jakąś wymówkę, jak szerzenie cywilizacji, lub
religii i tym podobne.
Ale mieli świadomość że to robią. My jej nie mamy.
Większość ludności USA nie ma pojęcia...
...iż żyjemy z korzyści bycia ukrytym imperium.
Że dziś jest na świecie więcej niewolnictwa niż kiedykolwiek.
Trzeba sobie zadać pytanie:...
...skoro jest to imperium, to kto jest imperatorem?
Oczywiście prezydenci USA nimi nie są.
Imperator to ktoś, kto nie został wybrany...
...czas jego rządów nie jest ograniczony...
...i zasadniczo nie tłumaczy się przed nikim.
Nasi prezydenci nie pasują więc do tej kategorii.
Ale mamy coś, co postrzegam jako ekwiwalent imperatora...
...czyli coś co nazywam Korpokracją.
Korpokracja jest grupą jednostek stojących na czele największych
korporacji.
Oni zachowują się właśnie jak imperator w swym imperium.
Kontrolują media będąc ich właścicielami lub poprzez
reklamodawstwo.
Kontrolują większość polityków finansując ich kampanie...
...poprzez korporacje, lub personalne darowizny pochodzące z
korporacji.
Nie są wybierane, nie rządzą w ograniczonym czasie, nie
tłumaczą się nikomu...
...a na samym szczycie Korporatokracji ciężko stwierdzić...
...czy osobnik pracuje dla prywatnej korporacji czy rządu, bo
zawsze przechodzą tam i z powrotem.
Mamy więc pana, który jest szefem potężnej firmy budowlanej
Haliburton...
...a za chwilę zostaje wiceprezydentem USA.
Albo prezydenta, który działał w przemyśle naftowym.
Dzieje się tak bez względu na opcję polityczną przejmującą
władzę.
Jest tylko przechodzenie tam i z powrotem jak przez obrotowe
drzwi.
W pewnym sensie nasz rząd przez większość czasu jest
niewidoczny...
...a polityka na pewnym szczeblu uprawiana jest przez korporacje.
Polityka rządowa jest zasadniczo ustalana przez Korpokrację...
...a następnie podsuwana rządowi, po czym staje się jego
polityką.
Jest to więc niesłychanie wygodny układ.
To nie działa tak, jak w teoriach spiskowych.
Ci ludzie nie muszą się spotykać by wspólnie coś knuć.
Wszyscy pracują według wspólnych założeń iż muszą...
..."maksymalizować dochody, bez względu na koszta społeczne, czy
środowiskowe".
..."maksymalizować dochody, bez względu na koszta społeczne, czy
środowiskowe".
Proces manipulacji korporatokracji poprzez długi, korupcję...
...i przewroty polityczne nazywa się...
Globalizacją...
Tak jak Rezerwa Federalna trzyma Amerykanów w pozycji...
...zniewolonych sług poprzez niespłacalne długi, inflację i
odsetki...
...tak Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy pełnią
tę rolę w skali globalnej.
Podstęp jest bardzo prosty:...
...wpędzić kraj w dług, czy to przez jego nieostrożność...
...czy poprzez skorumpowanie jego lidera...
...a następnie narzucić mu "uwarunkowania", lub "politykę
dostosowania strukturalnego"
...często składające się z:...
...dewaluacji walutowej.
Kiedy wartość waluty spada, spada wartość wszystkiego.
Dzięki temu lokalne zasoby dostępne są dla drapieżczych
krajów...
...za ułamek prawdziwej wartości.
Wielkie cięcia funduszy programów socjalnych...
...zazwyczaj edukacji i służby zdrowia...
...hamując dobrobyt i integralność społeczeństwa
powodując...
...jego podatność na wyzysk.
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych.
To oznacza iż społecznie ważne systemy mogą być kupione i
regulowane...
...dla zysku przez zagraniczne korporacje.
Przykładowo w 1999 roku Bank Światowy nakazał Boliwii
sprzedaż...
...publicznych wodociągów w trzecim, co do wielkości mieście,
korporacji amerykańskiej "Bechtel".
Gdy tylko to zrobiono rachunki za wodę, w tej i tak biednej
społeczności...
...poszybowały w górę.
Dopiero rewolta doprowadziła do anulowania kontraktu.
Jest też liberalizacja handlu...
...bądź otwarcie ekonomii poprzez zniesienie restrykcji na handel
zagraniczny.
Pozwala to na wiele ekonomicznych nadużyć...
...jak zalew rynku masowo wytwarzanymi przez ponadnarodowe
korporacje produktami...
...tańszymi niż produkty wytwarzane lokalnie, co rujnuje lokalną
ekonomię.
Przykład stanowi Jamajka...
...która po zaakceptowaniu kredytów i warunków Banku
Światowego...
...straciła swoje najbardziej dochodowe rynki produkcji rolnej z
uwagi na konkurencję zachodniego importu.
Obecnie niezliczeni farmerzy są bezrobotni, gdyż nie są w stanie
konkurować...
...z wielkimi korporacjami.
Innym przykładem jest tworzenie licznych, niekontrolowanych i
nieludzkich...
...fabryk wyzyskujących ludzi, wykorzystujących narzucone im
problemy ekonomiczne.
Dodatkowo ze względu na regulacje przemysłu, wyniszczanie
środowiska jest nieustanne...
...jako że zasoby danego kraju często są eksploatowane przez
obojętne korporacje...
...rozmyślnie produkujące wielkie ilości zanieczyszczeń.
Największy w historii świata proces związany z ochroną
środowiska...
...toczy się dziś z powództwa 30 tysięcy Ekwadorczyków i
Amazończyków przeciwko...
...Texaco, przejętego przez Chevron; a więc przeciwko Chevronowi,
za działania podjęte przez Texaco.
Szacuje się, że było tego 18 razy więcej, niż wydobyło się z
wraku Exxon Valdez u wybrzeża Alaski.
W przypadku Ekwadoru to nie był wypadek. Firmy naftowe robiły to
celowo.
Zrobili to by zaoszczędzić, i nie tracić na należyte
składowanie odpadów.
Co więcej, pobieżne spojrzenie na statystyki Banku Światowego
wskazuje...
...iż instytucja mająca za zadanie...
...wspierać rozwój biednych krajów i łagodzić ubóstwo, tylko
je pogłębiła...
...podczas gdy zyski korporacji wzrastają.
W 1960 roku proporcje dochodów ludności najbogatszych krajów...
...w stosunku do ludności państw najbiedniejszych wynosiły
trzydzieści do jednego.
Do roku 1998, było to już siedemdziesiąt cztery do jednego.
Podczas gdy globalny PKB wzrósł o 40% w latach 1970-1985...
...ilość osób biednych zwiększyła się o 17%.
Natomiast od roku 1985 do 2000 ilość osób żyjących...
00:44:55...za mniej niż dolara dziennie wzrosła o 18%.
Nawet Komitet Ekonomiczny Kongresu USA przyznał...
...iż projekty Banku Światowego odnoszą zaledwie 40% sukces.
W późnych latach 60' Bank Światowy udzielił Ekwadorowi wielkich
pożyczek.
Przez kolejne 30 lat, bieda wzrosła od 50% do 70%.
Bezrobocie wzrosło z 15% do 70%.
Dług publiczny wzrósł z 240 milionów do 16 miliardów...
...natomiast ilość dóbr posiadanych przez biedotę zmniejszyła
się z 20% do 6%.
Realnie do roku 2000, 50% ekwadorskiego budżetu narodowego...
00:45:40...szła na spłacanie długu.
Trzeba zrozumieć, że Bank Światowy jest w rzeczywistości
bankiem amerykańskim...
...wspierającym interesy USA.
Bowiem Stany Zjednoczone mają prawo weta, jako największy
dostawca kapitału.
A skąd bierze się ten kapitał?
Zgadliście - tworzony jest z powietrza, poprzez bankowy system
częściowej rezerwy.
Spośród pierwszych 100 gospodarczych potęg światowych według
rocznego PKB...
...51 to korporacje. 47 z nich są z USA.
Walmart, General Motors i Exxon, są bogatsze...
...niż Arabia Saudyjska, Polska, Norwegia, Południowa Afryka,
Finlandia, Indonezja...
...i wiele innych.
W miarę znoszenia handlowych barier ochronnych i manipulacji
rynkami walutowymi...
...oraz destabilizacji ekonomicznej państw...
...na korzyść większej konkurencyjności w globalnym
kapitalizmie - Imperium się szerzy.
Wchodzisz do swojego 21-calowego telewizora...
...i wyjesz o Ameryce i demokracji.
Nie ma Ameryki, ani demokracji.
Jest tylko IBM...
...ITT...
...i AT&T...
...Du Pont...
...Dow...
...Union Carbide...
...i Exxon.
To są narody dzisiejszego świata.
Myślisz, że o czym myślą Rosjanie w swoim rządzie, o Karolu
Marksie?
Stoją nad swoimi liniowo zaprogramowanymi wykresami,
statystycznymi teoriami decyzji...
...strategiami teorii gier, rozwiązaniami i komputerowymi modelami
możliwych strat i zysków transakcji i inwestycji.
Robią to co my.
My już nie żyjemy w świecie narodów i ideologi panie Beale.
Świat jest kolegium korporacyjnym nieubłaganie
zdeterminowanym...
...przez niezmienne prawa biznesu.
Świat jest biznesem.
Patrząc zbiorczo, integracja świata jako całości, szczególnie
w pojęciu globalizacji ekonomicznej...
...i mitycznych właściwości "wolnorynkowego" kapitalizmu stanowi
prawdziwe...
..."imperium" sama w sobie...
Niewielu udało się uciec przed "Dostosowaniem Strukturalnym"...
...i "Uwarunkowaniom" Banku Światowego, Funduszu Walutowego...
...bądź arbitrażowi Światowej Organizacji Handlu...
...międzynarodowym instytucjom finansowym...
...które choć niedostatecznie, wciąż określają czym jest
ekonomiczna globalizacja...
Potęga globalizacji jest taka, że za naszego życia dokona się
stopienie...
...gospodarek wszystkich narodów w jeden globalny system
wolnorynkowy.
Prezydent Jim Garrison, State of the World Forum...
Świat został przejęty przez małą grupę potężnych
przedsiębiorstw...
...które przejęły potrzebne nam do życia zasoby naturalne...
...jednocześnie kontrolując pieniądze, których potrzebujemy by
te zasoby kupować.
Efektem końcowym będzie światowy monopol oparty nie na ludzkim
życiu...
...ale finansowej i korporacyjnej władzy.
W miarę jak rośnie niesprawiedliwość, coraz więcej osób jest
zdesperowanych.
Elity władzy zmuszone więc były wprowadzić nową metodę
radzenia sobie...
...z ludźmi kwestionującymi system. I tak narodził się...
..."terrorysta".
Termin "terrorysta" to pusta fraza...
...za pomocą której określa się każdą osobę, lub grupę,
kwestionującą establishment.
Nie należy tego mylić z fikcyjną "Al-Kaidą"...
...która to była nazwą komputerowej bazy danych
mudżahedinów...
...wspieranych przez USA w latach 80'.
"Prawda jest taka, że nie ma islamskiej grupy terrorystycznej
zwanej Al-Kaidą.
Wie o tym każdy oficer wywiadu. Istnieje jednak kampania
propagandowa mająca sprawić...
...iż społeczeństwo uwierzy w to kłamstwo. Krajem stojącym za
tą propagandą jest USA."
Pierre-Henry Bunel Były francuski oficer wywiadu wojskowego.
W 2007 roku Department Obrony otrzymał 161.8 miliardów
dolarów...
...na tak zwaną "światową wojnę z terroryzmem".
Zgodnie z Narodowym Centrum Kontrterrorystycznym...
...w roku 2004 około dwa tysiące ludzi zginęło na świecie...
...powodu przypuszczalnych aktów terroru.
W tym 70 amerykanów.
Używając tej liczby jako ogólnej średniej, co jest bardzo
wspaniałomyślne...
...warto zauważyć, iż...
...dwa razy więcej ludzi rocznie umiera z powodu uczulenia na
orzeszki.
Aktualnie główną przyczyną zgonów w Ameryce jest zawał
serca...
...zabijający około 450 tysięcy amerykanów rocznie.
A w roku 2007 rządowy przydział funduszy...
...na badanie tej choroby wynosił około 3 miliardy dolarów.
To oznacza, że rząd USA w roku 2007 wydał 54 razy więcej...
...pieniędzy na walkę z terroryzmem...
...niż na zapobieganie chorobie...
...która zabija 6600 razy więcej ludzi rocznie niż terroryzm.
Jednak, jako że słowa "terroryzm" i "Al Kaida"...
...są arbitralnie dorzucane do każdej wiadomości mającej
związek z akcjami podjętymi przeciwko interesom USA...
...to mit się rozrasta.
W połowie 2008 roku prokurator generalny...
...właściwie zaproponował żeby kongres USA...
...oficjalnie zadeklarował wojnę przeciwko tym fantazjom...
...nie mówiąc nic o tym że w lipcu 2008 roku ponad milion
ludzi...
...znajdowało się na liście obserwowanych przez USA
terrorystów.
Tak zwane "Kontrterrorystyczne Pomiary" oczywiście nie mają nic
wspólnego z ochroną społeczeństwa...
...a mają wiele wspólnego z ochroną elity władzy...
...poprzez rosnące odczucie anty-amerykańskie...
...zarówno w kraju, jak i za granicą...
...które legalnie funduje rozrost opartego na chciwości imperium
korporacyjnego...
...które wyzyskuje świat.
Prawdziwi terroryści naszego świata nie spotykają się w
ciemnościach nocy...
...ani nie krzyczą "Allah Akbar" przed aktem przemocy.
Prawdziwi terroryści noszą garnitury warte 5000 dolarów...
...i pracują na najwyższych pozycjach finansowych, rządowych i
biznesowych.
Więc, co zrobimy?
Jak zatrzymać system chciwości i korupcji, który ma taką
władzę i potęgę?
Jak powstrzymać to nienormalne zachowanie elity władzy
pozbawionej współczucia...
...dla milionów mordowanych w Iraku i Afganistanie.
Więc Korpokracja może kontrolować surowce energetyczne...
...i produkcję opium dla korzyści Wall Street.
Przed rokiem 1980, w Afganistanie produkowano 0% światowego
opium.
Po tym jak wspierany przez USA/CIA Mudżahedini zwyciężyli wojnę
Sowiecko/Afganistańską...
...w 1986 produkowali 40% światowego zbytu heroiny.
W roku 1988, produkowali 80% całej podaży rynkowej.
Ale wtedy stało się coś nieoczekiwanego...
Talibowie rośli w siłę i w roku 2000 zniszczyli większość
pól opium.
Produkcja spadła z ponad 3000 ton...
00:52:54...do zaledwie 185 ton, redukując produkcję o 94%.
Dziewiątego września 2001 roku pełne plany inwazji na Afganistan
znalazły się na biurku prezydenta Busha.
Dwa dni później mieli swój pretekst.
Dziś opium produkowane w Afganistanie kontrolowanym przez USA...
...obecnie zapewnia ponad 90% światowej heroiny, i prawie co rok
bije nowe rekordy produkcji.
Jak zatrzymać system chciwości i korupcji...
...który skazuje biedotę na niewolniczą pracę na korzyść
firmy odzieżowej;
lub który w celu manipulacji, organizuje ataki terrorystyczne;
tworzy modele funkcjonowania społecznego, które są z natury
umożliwiają wyzysk;
albo systematycznie zmniejsza pewne prawa obywatelskie i narusza
prawa człowieka...
...aby chronić się przed swoimi własnymi wadami.
Jak poradzić sobie z licznymi instytucjami...
...takimi jak Rada Stosunków Międzynarodowych, Komisja
Trójstronna, grupa Bilderberg...
...i inne niedemokratycznie wybrane grupy...
...które za zamkniętymi drzwiami kontrolują polityczne...
...finansowe, społeczne i środowiskowe elementy naszego życia?
W celu znalezienia odpowiedzi...
...musimy najpierw znaleźć prawdziwą przyczynę.
Faktem jest...
...iż egoistyczne, skorumpowane...
...nastawione na zysk grupy nie są prawdziwym źródłem
problemów.
Są objawami.
"Chciwość i konkurencja nie są skutkiem niezmiennego ludzkiego
temperamentu...
...chciwość i strach przed niedostatkiem tak naprawdę są
tworzone i wzmacniane...
...bezpośrednią konsekwencją jest to, że musimy walczyć z
innymi o przetrwanie.
- Bernard Liertaer - twórca europejskiego systemu walutowego...
Nazywam się Jacque Fresco.
Jestem projektantem przemysłowym i inżynierem społecznym.
Jestem bardzo zainteresowany społeczeństwem i rozwijaniem
systemu...
...który mógłby być dobry dla wszystkich ludzi.
Po pierwsze, słowo "korupcja" jest wynalazkiem systemu
płatniczego...
...który indukuje złe zachowania, które niszczą dobre życie
ludzi.
Cóż, masz do czynienia z ludzkim zachowaniem.
A ludzkie zachowanie wydaje się być zależnym od środowiska.
To znaczy...
...jeżeli dorastałeś wśród Indian Seminole, to nigdy nie
widziałeś niczego innego.
Trzymasz się tego systemu wartości.
I to tyczy się narodów, pojedynczych osób...
...rodzin, które próbują indoktrynować swoje dzieci...
...do konkretnej wiary, a ich kraj sprawia, że czują się jak
jego część.
I powstało społeczeństwo, które nazwali "założonym".
Założyli nadający się do zastosowania punkt widzenia i chcą go
utrwalać.
Podczas gdy wszystkie społeczeństwa tak naprawdę wyłaniają
się same, a nie są "zakładane".
Więc zwalczają nowe idee, które mogłyby naruszać ustalony
porządek.
Rządy usiłują wzmacniać to, co trzyma ich u władzy.
Ludzie nie są wybierani do urzędów, by cokolwiek zmieniać.
Są tam umieszczani by podtrzymać aktualny stan rzeczy.
Więc widzicie - podstawa korupcji jest w naszym społeczeństwie.
Pozwólcie, że to wyjaśnię.
Wszystkie państwa są zasadniczo skorumpowane...
...ponieważ skłaniają się ku podtrzymywaniu istniejących
instytucji.
Nie bronię, ani nie oskarżam wszystkich państw...
...ale komunizm, socjalizm, faszyzm, system wolnorynkowy...
...i wszystkie inne są takie same.
Wszystkie są zasadniczo skorumpowane.
Najbardziej charakterystyczną cechą naszych instytucji
społecznych...
...jest konieczność bycia niezależnymi.
Niezależnie, czy mamy do czynienia z korporacją, religią czy
rządem...
...to najważniejszą sprawą jest ochrona samej instytucji.
Na przykład, ostatnią rzeczą jaką chciałaby kompania
naftowa...
...jest używanie źródeł energii które są poza ich kontrolą.
Ponieważ to sprawia, iż ta kompania jest mniej ważna dla
społeczeństwa.
Tak jak zimna wojna i upadek ZSRR były w rzeczywistości...
...sposobem na zabezpieczenie i utrzymanie ustalonej ekonomii...
...i światowej dominacji Stanów Zjednoczonych.
Podobnie jak religie wyuczają w ludziach poczucie winy za
naturalne skłonności.
Każda twierdzi, że oferuje jedyną drogę do przebaczenia i
zbawienia.
W sercu tego instynktu samozachowawczego instytucji leży system
monetarny.
Ponieważ to pieniądze zapewniają władzę i przetrwanie.
Czyli, tak samo jak uboga osoba może być zmuszona do kradzieży
aby przetrwać...
...tak samo naturalne jest robienie wszystkiego, co konieczne, aby
utrzymać zyskowność instytucji.
To powoduje nierozłączne trudności dla instytucji opartych na
zysku, aby się zmienić...
...ponieważ to zagraża przetrwaniu nie tylko dużych grup
ludzi...
...ale również upragniony materialistyczny styl życia
połączony z dostatkiem i władzą.
Dlatego paraliżująca konieczność ochrony firmy...
...pomimo jej związków ze społeczeństwem, jest głównie
zakorzeniona w potrzebie pieniędzy i zysku.
Przemysł
"Co to dla mnie znaczy?" - oto co pomyślą ludzie.
Skoro człowiek zarabia pieniądze sprzedając pewien produkt...
...to będzie walczył z istnieniem innego produktu, który
mógłby zagrozić jego firmie.
Dlatego ludzie nie mogą być uczciwi. Nie ufają sobie.
Gość, który przyjdzie do ciebie i powie:...
..."Mam dla Ciebie dom, dokładnie taki, jakiego szukasz!"...
...jest akwizytorem.
Kiedy lekarz powie "Myślę, że trzeba wyciąć twoją nerkę"...
...to nie wiem czy chce ją sprzedać i zapłacić za jacht, czy
faktycznie nerka wymaga usunięcia.
To trudne ufać ludziom w systemie monetarnym...
Jeżeli wejdziesz do mojego sklepu i powiem:...
..."Ta lampa jest całkiem dobra, ale lampa w sklepie obok jest
znacznie lepsza"...
...to nie będę w biznesie zbyt długo. To nie zadziała.
Gdybym był etyczny, nie zadziałałoby.
Więc kiedy mówisz: "Przemysł dba o ludzi." - to nie prawda.
Oni nie mogą sobie pozwolić na etykę.
Więc twój system nie powstał by sprzyjać dostatniemu życiu
ludzi.
Nie byłoby pracy na zlecenie...
...gdyby przemysł dbał o ludzi.
Ale nie dba.
Oni zatrudniają ludzi tylko dlatego, że praca nie została
jeszcze zautomatyzowana.
Więc nie mów o przyzwoitości i etyce.
Nie możemy sobie na nią pozwolić i pozostać w biznesie.
Ważne jest, aby wskazać, że niezależnie od systemu
politycznego...
...nie ważne czy jest to faszyzm, socjalizm, kapitalizm, czy
komunizm...
...to podstawowym mechanizmem wciąż są pieniądze, praca i
konkurencja.
Komunistyczne Chiny nie są mniej kapitalistyczne niż Stany
Zjednoczone.
Jedyną różnicą jest stopień w jakim państwo ingeruje w
firmę.
W rzeczywistości "monetaryzm" jest prawdziwym mechanizmem...
...który prowadzi interesy wszystkich państw na całej planecie.
Najbardziej agresywną i dominującą wariacją "monetaryzmu"...
...jest kapitalizm.
Fundamentalna perspektywa kapitalizmu przedstawiona przez wczesnych
ekonomistów wolnego rynku...
...takich jak Adam Smith...
...mówi, iż interes własny i konkurencja prowadzą do
społecznego dobrobytu...
...jako że obecność konkurencji stwarza bodziec motywujący
ludzi do działania.
Jednakże, to o czym się nie mówi, to jak ekonomia oparta o
konkurencję...
...nieuchronnie prowadzi do korupcji, konsolidacji władzy i
bogactwa...
...uwarstwienia społeczeństwa, paraliżu technologicznego,
wyzysku...
...i ostatecznie ukrytej formy rządowej dyktatury...
...prowadzonej przez bogatą elitę.
Słowo "korupcja" często jest definiowane jako "moralne
wypaczenie".
Jeżeli firma wrzuca toksyczne odpady do oceanu, aby
zaoszczędzić...
...to większość ludzi nazywa to "zachowaniem korupcyjnym"
Na bardziej subtelnym poziomie...
...kiedy Walmart sprowadza się do małego miasta i zmusza małe
firmy do zamknięcia...
...ponieważ nie znoszą tak silnej konkurencji...
...to pojawia się szara strefa.
Co dokładnie Walmart robi źle?
Dlaczego powinni przejmować się rodzimymi firmami które
niszczą?
Jeszcze bardziej subtelnie...
...gdy pracownik zostaje zwolniony z pracy, ponieważ stworzono
nową maszynę...
...która może wykonać robotę taniej...
...to ludzie zwykli po prostu akceptować to...
..."tak jak jest"...
...nie widząc nieodłącznej, nieludzkiej korupcji w takich
działaniach.
Ponieważ faktem jest, iż...
...nieważne, czy wrzuca się toksyny do oceanu...
...czy prowadzi monopol...
...czy też redukcję zatrudnienia...
...powód jest ten sam.
Zysk.
Są różnie stopnie mechanizmu samozachowawczego...
...ale zawsze kładą dobro ludzi na drugim miejscu, zaraz po
zysku.
Dlatego korupcja nie jest produktem ubocznym monetaryzmu.
Korupcja jest jego fundamentem.
Podczas gdy większość ludzi pogodziła się z tą tendencją w
ten, lub inny sposób...
...większość pozostaje naiwna konsekwencjom...
...posiadania takiego egoistycznego mechanizmu, jak myśl
przewodnia w społeczeństwie.
Wewnętrzne dokumenty pokazują, że po tym jak firma dowiedziała
się...
...że mają lek, który jest skażony wirusem HIV...
...to wycofała produkt z rynku USA...
...i wysłała go do Francji, Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej.
Rząd Stanów Zjednoczonych pozwolił, aby to się stało.
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków również na to
pozwoliła i teraz rząd patrzy w zupełnie inną stronę.
Tysiące niewinnych chorych na hemofilię umarło na AIDS.
Ta firma doskonale wiedziała, że lek był zainfekowany wirusem
HIV.
Wysłali go na eksport, ponieważ chcieli zamienić tą katastrofę
w zysk.
Tak więc jak widać, istnieje tu wbudowana korupcja.
Wszyscy oszukujemy się nawzajem...
...i nie należy oczekiwać przyzwoitości w tej materii.
Politycy...
...wrażenie, że nie wiedzą kogo mają wybrać.
Myślą w kategoriach demokracji...
...która jest niemożliwa w ekonomii opartej o system monetarny.
Jeśli masz więcej pieniędzy by zareklamować swoją pozycję...
...którą chcesz zajmować w rządzie...
...to nie jest demokracja.
To służy tym, którzy są w posiadaniu jakieś przewagi.
Więc jest to zawsze dyktatura przywódców...
...zamożnych finansowo.
"Możemy mieć demokrację w tym kraju...
...albo możemy mieć wielki dobrobyt w rękach niewielu...
...ale nie możemy mieć obu."
01:04:04- Louis Brandeis - Sędzia Sądu Najwyższego USA
Można zaobserwować jak pozornie nieznane osobistości...
...magicznie pojawiają się na scenie jako kandydaci na
prezydentów.
I zanim się zorientujesz...
...pozostaje Ci wybierać spośród grupy niewiarygodnie bogatych
ludzi...
...którzy mają podejrzanie zbliżone wizje społeczeństwa.
To oczywisty żart.
Ludzie umieszczeni na liście wyborczej znajdują się tam...
...ponieważ wcześniej zostali zaakceptowani...
...przez panujące finansjery prowadzące cały show.
Wielu z tych, którzy zrozumieli tę iluzję demokracji często
myśli:...
"Gdybyśmy tylko mieli u władzy naszych uczciwych i etycznych
polityków...
...wtedy byłoby nam dobrze".
Podczas gdy ten pomysł wydaje się słuszny...
...w naszej instytucjonalnie zorientowanej wizji świata...
...jest to kolejny błąd rozumowania.
Kiedy przychodzi czas by zająć się tym co aktualnie istotne...
...instytucja polityczna i sami politycy...
...nie mają żadnego prawdziwego związku z tym...
...co pozwala funkcjonować światu i społeczeństwu.
To nie politycy rozwiązują problemy.
Nie mają do tego technicznych możliwości.
Nie wiedzą jak rozwiązywać te problemy.
Nawet jeśli szczerze tego chcą, nie wiedzą jak je rozwiązać.
To technicy wytworzyli plantacje odsalające wodę.
To technicy dali Tobie elektryczność.
Dali Tobie pojazdy silnikowe.
Ocieplają Twój dom i ochładzają go latem.
To technologia rozwiązuje problemy, nie politycy.
Politycy nie mogą rozwiązywać problemów, bo nie są do tego
wyszkoleni.
Dziś bardzo niewielu ludzi potrafi zatrzymać się i
zastanowić...
...co tak naprawdę ułatwia im życie.
Pieniądze? Oczywiście, że nie.
Nie najesz się pieniędzmi, ani nie zatankujesz nimi samochodu.
Politycy?
Wszystko co potrafią to tworzyć prawa...
...uchwalać budżety i wywoływać wojnę.
Religia?
Oczywiście, że nie. Religia nie tworzy nic poza...
...nienamacalnym emocjonalnym pocieszeniem dla tych, którzy go
potrzebują.
Prawdziwym darem jaki my jako ludzie posiadamy...
...który całkowicie odpowiada za to, co poprawia jakość naszego
życia...
...jest technologia.
Czym jest technologia?
Technologia to ołówek...
...który potrafi utrwalić pomysły na papierze w celu
komunikacji.
Technologią jest samochód, który pozwala podróżować szybciej
niż pieszo.
Technologią są okulary, które usprawniają wzrok tym, którzy
tego potrzebują.
Technologia stosowana jest zaledwie rozszerzeniem atrybutów
ludzkich...
...redukującym wysiłek, uwalniającym ludzi od pracy, czy danego
problemu.
Wyobraź sobie czym byłoby dziś życie bez telefonu...
...kuchenki...
...komputera...
...czy samolotu...
Wszystko w Twoim domu, co uznajesz za oczywiste - dzwonek do
drzwi...
...stół...
...zmywarka...
...to technologia, stworzona przez twórczą naukową
pomysłowość techników.
Nie pieniądze, politycy, czy religia.
To są fałszywe instytucje.
Pisanie do kongresmena jest fantastyczne.
Powiadają: "Jeśli chcesz coś zmienić napisz do kongresmena".
Ludzie w Waszyngtonie powinni być strażą przednią technologii,
badań nad człowiekiem...
...i strażą przednią przestępczości...
...wszystkich czynników kształtujących ludzkie zachowanie.
Nie musisz pisać do kongresmena.
Jakimi są ludźmi, że zostali do tego wyznaczeni?
Na przyszłość czekają wielkie trudności...
...a pytanie podnoszone przez polityków brzmi:...
..."Ile będzie kosztował projekt?".
Właściwe pytanie nie brzmi "Ile to będzie kosztować?",
tylko:...
..."Czy mamy wystarczające zasoby?".
A dziś mamy zasoby wystarczające, aby każdy miał mieszkanie...
...by wybudować szpitale na całym świecie...
...wybudować szkoły na całym świecie...
...na najlepsze wyposażenie w laboratoriach do nauki i prowadzenia
badań medycznych.
Więc widzicie mamy to wszystko, ale funkcjonujemy w systemie
monetarnym...
...a w systemie monetarnym rządzi zysk.
Czym jest więc podstawowy mechanizm, który rządzi systemem
korzyści...
...poza własnym zyskiem?
...co właściwie utrzymuje ten trzon współzawodnictwa u
podstaw?
Wysoka wydajność i trwałość?
Nie. To nie stanowi części ich projektu.
Nic, co zostało wyprodukowane w naszym społeczeństwie bazującym
na zysku nie jest w najmniejszym stopniu wydajne i trwałe.
Gdyby było, nie istniałby dziś wielomilionowy przemysł
serwisów samochodowych.
...ani okres użyteczności większości części elektronicznych
nie byłby krótszy niż trzy miesiące...
...kiedy to stają się przestarzałe.
Czy to dostępność?
Absolutnie nie.
Dostępność, jako że jest oparta na prawach popytu i podaży...
...jest właściwie czymś negatywnym.
Jeśli firma wydobywająca diamenty znajdzie ich dziesięć razy
więcej niż zwykle...
...oznacza to zwiększenie zaopatrzenia w diament...
...co oznacza spadek zysku za sztukę.
Tak naprawdę wydajność, trwałość i dostępność...
...są wrogiem zysku.
Ujmując to słowem...
...to mechanizm niedostatku zwiększa zyski.
Czym jest niedobór?
Chodzi o utrzymanie wartości produktu.
Zmniejszanie wydobycia ropy podnosi jej cenę.
Zachowanie unikatowości diamentu utrzymuje jego wysoką cenę.
W kopalni diamentów Kimberly diamenty, są palone (diamenty
składają się z węgla).
To utrzymuje ich wysoką cenę.
Tak więc jakie są konsekwencje dla społeczeństwa kiedy
niedobór...
...naturalny lub ten wytworzony poprzez manipulacje...
...wpływa korzystnie na przemysł?
Znaczy to, że trwałość i dostatek...
...nigdy nie wystąpią w systemie przychodu.
Jest to sprzeczne z naturą jego struktury.
Dlatego niemożliwe jest istnienie świata bez wojny i biedy.
Niemożliwe jest nieustanne doskonalenie technologii...
...do jej najbardziej wydajnych i produktywnych form.
...i co gorsze...
...nie da się oczekiwać od ludzi...
...by zachowywali się...
...w sposób przyzwoity i etyczny.
Ludzka natura, czy zachowanie?
Ludzie używają słowa instynkt, ponieważ nie mogą się
rozliczać za swoje zachowanie.
Patrzą wstecz i przy całym swym braku wiedzy starają się
oceniać...
...i mówią rzeczy typu:...
..."Ludzie zostali stworzeni są w ustalony sposób."...
..."Chciwość jest rzeczą naturalną."...
...jako, że od lat nad tym pracowali.
To nie jest bardziej naturalne od noszenia ubrań.
To czego chcemy dokonać, to wyeliminować...
...przyczynę problemów.
Wyeliminować proces, który produkuje...
...chciwość, fanatyzm i uprzedzenie...
...ludzi wykorzystujących się wzajemnie, elitaryzm.
Eliminując przydatność więzień i opieki społecznej.
Ciągle mamy te problemy, ponieważ cały czas żyliśmy w
niedostatku...
...handlując, i w systemach monetarnych, które produkują nied

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group