Autor Wiadomość
MAITREYA
PostWysłany: Wto 15:38, 27 Sty 2009    Temat postu: Wszyscy na start! - Sanat Kumara

WIBRACYJNE PRZEJŚCIE I JEGO REPERKUSJE

Sanat Kumara

Spisał Ramaathis-Mam

Tłumaczyła Anna Burakowska

15 stycznia 2009


Rozpocznę moje przesłanie zwracając się z miłością i duchową empatią do wszystkich tych, którzy poprzez swą osobistą pracę, współpracują z ewolucyjnym otwarciem i instalacją archetypów Wodnika w trzecim tysiącleciu.
Od tej chwili, Ziemia i wy, jej mieszkańcy, zaczniecie stopniowo odczuwać w swoich ciałach nacisk skutków wibracyjnych. Ewolucyjny zegar kosmiczny waszej Galaktyki rozpościera swój wpływ na peryferyjne systemy słoneczne, takie jak wasz, by pobudzić zrównanie wibracyjne ich struktur elektro-magnetycznych. Znajdujecie się w stadium przejścia, a to pociąga za sobą nasilanie się skutków na poziomie geofizycznym, elektro-magnetycznym, psychologicznym, emocjonalnym i fizjologicznym. Wasze niższe ciała coraz bardziej będą odczuwać nacisk pięciowymiarowej częstotliwości wibracyjnej instalującej się na Ziemi. Konflikty polityczne, społeczne i ekonomiczne, z powodu których cierpicie w obecnym czasie, nasilą się w celu wywołania kolektywnego procesu transformacji.
Zmiany, które mogą czasami być dramatyczne, mają cel terapeutyczny i ewolucyjny. Pomogą wam w podejmowaniu ważnych decyzji w życiu. Istotne jest, że obecne konflikty na waszej planecie mają dwa źródła: pewien procent wygenerowany został przez was, reszta zaś stanowi część ewolucyjnego cyklu zaprogramowanego, by przyspieszyć waszą ewolucję. Mimo że aktualna sytuacja międzynarodowa jest zniechęcająca i budzi lęk, wy nie powinniście się niepokoić, ani też w żaden sposób przyczyniać do kreowania apokaliptycznych dynamik. Ewolucja sama w sobie implikuje transformację w celu torowania nowych dróg i otwierania świadomości istoty ludzkiej uwięzionej w przestarzałych i zgubnych paradygmatach.
Musicie być świadomi, że tego rodzaju procesy zawsze miały miejsce na waszej planecie, ponieważ jest ona szkołą ewolucyjnej odnowy. Używane w niej środki są stosowne do tego, by pomóc wam otworzyć się na siebie samych oraz zharmonizować z duchowym obliczem życia i ewolucji. Jeśli dokonacie historycznego przeglądu ewolucji na waszej planecie, zauważycie, że upadek zasad duchowych stanowił zawsze podstawę kreowania destrukcyjnych dynamik. Kiedy ludzka istota zapomina o swej tożsamości oddzielając się od kosmicznego prądu ewolucji, w naturalny sposób wywołuje swoją dezintegrację przez sam fakt, że nie respektuje zamysłu ewolucji; ta dynamika używana jest przez wszechświat dla jego regeneracji i harmonizacji.
Celowością drugiego planu dekoracji ewolucyjnych jest duchowy wzrost. Jeśli ludzie ignorują to rozwijając opór i łamiąc prawa wszechświata, musi użyć on mechanizmów równoważenia. Podstawą i celem procesu ewolucyjnego jest to, byście odkryli swą duchową tożsamość i działali w oparciu o to zrozumienie kreując więzi współpracy z Boskim Źródłem. Znajdujecie się na Ziemi, by odkryć to, o czym zapomnieliście, to znaczy kim naprawdę jesteście. Wasza podróż w czasie stanowi sposób stosowany przez Istotę Esencjonalną, by oswobodzić się od ewolucyjnego bagażu opóźniającego i blokującego duchowy wzrost.
Jak już wiecie, System Słoneczny przemieszcza się przez segmenty pasa antymagnetycznego Galaktyki, czego skutki radioaktywne i wibracyjne zintensyfikują się w następnych latach. Pociąga to za sobą przyspieszenie procesów przyczyniających się do oczyszczenia wszystkich nieharmonijnych aspektów waszego życia. Okoliczności mogą z pewnością przybierać nawet formę zdarzeń odbieranych jako tragedie, ale mają na celu wykreowanie nowej wizji życia. Lamentujecie z powodu aktualnej sytuacji, a tylko nieliczni gotowi są przyznać, że jesteście za nią odpowiedzialni. Metamorfoza ewolucyjna stanowi klucz do ewolucji. Jest synonimem wytrwałości, auto-dyscypliny i stałej czujności w celu zintegrowania się z paradygmatami Wodnika. Pobudza on braterską i solidarną komunikację, wzajemny szacunek i bezinteresowną współpracę dla tworzenia nowych podstaw społecznych, opartych na duchowych wartościach.
Z przejściem wibracyjnym waszej planety związane będą wydarzenia przeciwstawne zarówno biegunowości postępowej jak i inwolucyjnej. Ewolucja sama w sobie implikuje oczyszczenie i selekcję pozwalając, by w pewnych cyklach dominował jeden z biegunów. Teraz, cały czas przeciwstawiają się sobie dwa bieguny, wywołując przyspieszenie wibracyjne dające się odczuć na planecie i nasilające konflikty społeczne. Ogromna większość populacji pozostaje nieświadoma tego, co się dzieje, sparaliżowana swym strachem i okolicznościami. Tutaj wymagana jest interwencja i współpraca tych, którzy zaangażowali się we wzniesienie planety i ludzkości. Jesteście rzecznikami światła, które musi zintensyfikować wasz duchowy rozwój, byśmy my mogli, z wyższych boskich sfer, wprowadzać w was coraz więcej światła. Jako rzecznicy i głosiciele nowych paradygmatów Wodnika, jesteście katalizatorami i harmonizatorami planetarnego wzniesienia.
Reperkusje wibracyjnego przejścia wpłyną na wszystkie dziedziny życia. Przewidziane są wielkie wstrząsy na poziomie geofizycznym, ponieważ stanowią część programu transformacji. Istotne jest, byście pozostali świadomi, nawet w obliczu katastrof niosących ze sobą utratę wielu istnień ludzkich; byście skoncentrowali się na duchowej wizji, na duchowym zrozumieniu, że wszystko stanowi część doskonałego programu i że tak na prawdę nie ma ofiar. Destrukcja struktur fizycznych i ciała nie wpływa absolutnie na Boską Esencję. Metody te prowadzą do zharmonizowania negatywnych ładunków, jak również przyspieszenia procesów ewolucyjnych.
Przejście wibracyjne, mające teraz miejsce na Ziemi, wymaga waszego wsparcia i poważnego zaangażowania się w pracę osobistą. Za każdym razem, gdy dokonujecie transmutacji nieharmonijnych aspektów waszego życia, wnosicie pozytywny, harmonizujący ładunek na planetę. Wszyscy jesteście ważni. Jesteście przywoływani w tym czasie, by odkryć i przetransformować to, co nie przyczynia się do harmonii, pokoju, braterstwa, solidarności, szacunku i współpracy. Osobista praca wpływa na wasze relacje międzyludzkie rozpuszczając negatywność zgromadzoną w polach przyczynowych Ziemi.
Są to czasy wielkich zmian i jeśli nie jesteście do nich przygotowani, będziecie przeciążeni przez samą dynamikę, która wykreuje negatywne i bolesne ładunki w waszych niższych ciałach. Powinniście zwrócić szczególną uwagę na wasze przyzwyczajenia, postawy, zachowania, koncepcje i wartości, które są nieharmonijne i wywołują konflikty osobiste oraz kolektywne. Musicie w naturalny sposób, jeśli wibrujecie w świetle, być przejrzystym przykładem i dawać tego dowody w każdym momencie, a nie tylko w pewnych okolicznościach. Duchowa integralność nie jest łatwa do osiągnięcia, ale raz rozwinięta stanowi podstawę wzrostu i wewnętrznej transformacji. Jedna osoba wibrująca w pełnej zgodności z wszechświatem i jego prawami może dokonać transformacji wszystkich, którzy wejdą z nią w kontakt. Szczerość intencji musi być obecna w waszym życiu, jeśli rzeczywiście pragniecie stać się w przyszłości instruktorami Wodnika.
Zaproszenie jest ogólne, bez jakichkolwiek wykluczeń, ale musicie być gotowi na „Alchemię Duchowej Metamorfozy”. Implikuje to oddzielenie się od oporu na zmiany powodującego tyle konfliktów i cierpienia. Wszechświat współpracuje zawsze z procesami mutacji i dostrajania. Gdy ignorujecie go wibrując w opozycji do tej dynamiki, stwarzacie negatywne ładunki pełne bólu, które później wymagają harmonizacji.
Do tej pory byliście prowadzeni, zachęcani i przygotowywani na odpowiedni moment, w którym mieliście rozpocząć działanie. Moment ten nadszedł. Nie czynimy tu aluzji do jakiejś specyficznej misji, którą macie do wypełnienia, ale do faktu, że musicie stawić czoła temu, czym nie jesteście i co wykreowało ewolucyjne zakotwiczenia. Macie teraz sposobność wyrzeźbienia boskiego obrazu, jaki pragniecie przejawić i przekazania go innym. Oczywiście wymaga to wielkiej dozy szczerości i introspekcji. Stawienie czoła temu wyzwaniu ewolucyjnemu jest w waszych rekach. Dysponujecie wszelkimi, niezbędnymi środkami, by to uczynić. Każdy z was ma moc wyboru, działania, myślenia i bycia tym, kim pragnie. Jednak zawsze powinniście być świadomi tego, co implikuje to dla waszej przyszłości.
Nie możecie działać nieświadomie. Zrezygnujecie z hipokryzji i samooszukiwania się, w których jesteście już ekspertami. Wasza Istota Esencjonalna i Duchowa Hierarchia potrzebują obecnie, byście byli przejrzyści, uczciwi i szczery. My, świadomi waszych ograniczeń i uwarunkowań, jesteśmy gotowi wam pomagać, jak również dostarczać reguł, niezbędnych, by z sukcesem pokonać wszelkie przeszkody. Auto-empatia jest niezbędna, by czynić duchowe postępy, jednak bez popadania w samouwielbienie. Stała, codzienna autoanaliza musi być obecna w waszym życiu w celu nasilania pragnienia transformacji i współczucia dla siebie oraz innych. Jedyne, co macie do zrobienia, to intensywnie pragnąć odzyskania swego wewnętrznego światła, by boskość zamanifestowała się poprzez waszą miłość, mądrość i współczucie.
Wszystko zostało zarządzone w taki sposób, byście stawili czoła wyzwaniu z sukcesem, mądrością i siłą odkrywając moc transformacji i światła, która jest w was. Musicie tylko ją przywoływać i prosić o obecność boskie sfery, by kierowały waszymi procesami; byście mieli odwagę i siłę urodzić się dla nieskończonego i nieśmiertelnego światła boskiej miłości zdeponowanej przez Boskość w waszym sercu. W ten sposób cienie, które zaćmiły waszą Istotę Esencjonalną rozpuszczą się, a promienie świadomości i miłości rozprzestrzenią się wszędzie wokół kreując pomost braterskiego światła na Ziemi.

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group