Autor Wiadomość
MAITREYA
PostWysłany: Śro 21:16, 19 Lis 2008    Temat postu: ROZPUSZCZANIE ZASŁON NIEŚWIADOMOŚCI

ROZPUSZCZANIE ZASŁON NIEŚWIADOMOŚCI

Mistrz Ramzes, Członek Rady Dyrektorów Plejad

Spisał Ramaathis-Mam

Tłumaczyła Anna Burakowska

25 września 2008


Z planów kosmicznej ewolucji pozdrawia was mistrz Ramzes. Przepełniam tę wiadomość moją częstotliwością energetyczną napełniając w ten sposób waszą Istotę Esencjonalną wrażliwością, świadomością i mądrością duchową.
Poruszymy dziś temat niezwykle istotny dla duchowego rozwoju istoty ludzkiej. Dokonamy jego obiektywnej, pragmatycznej analizy, co pomoże wam dostroić się do transformującego prądu kosmicznego, jak również do waszej Wewnętrznej Istoty. Kiedy mówimy o rozpuszczaniu, czynimy aluzję do różnorodnych rozwiązań, mających zastosowanie dla różnego rodzaju osobowości, niezależnie od archetypów ewolucyjnych i systemów wierzeń przez nie posiadanych. Zasłony nieświadomości są bardzo różne. Mogą być nimi również doświadczenia wybierane przez każdego z was.
Rozpuszczanie zasłon nieświadomości jest procesem, dzięki któremu na nowo łączycie się z częścią świadomą waszej Istoty Esencjonalnej zawierającej kody wyższej ewolucji, pozwalające wam dostroić się do kosmicznego planu. Każde doświadczenie stanowi katalizator i daje wam sposobność rozpuszczania zasłon lub inaczej błędnych paradygmatów istnienia. Chodzi nam o połączenie się z aspektami-cieniami, które wykreowaliście w czasie swojej ewolucyjnej podróży, a które stały się częścią waszego duchowego rozwoju. Jako podróżnicy kosmicznego czasu, kreujecie różnorodne rzeczywistości, które pozwalają wam odkrywać i rozpoznawać to, co nie wnosi światła do waszego życia. Z takiego punktu widzenia, błąd stanowi środek organizowany dla was przez wszechświat, byście mogli badać aspekty ewolucji uznane przez was za kluczowe. Celem jest doświadczenie tego, czym nie jesteście, ale czym pragniecie być nieświadomie. Lęk stanowi istotny środek stosowany przez waszą Istotę Esencjonalną w grze ewolucyjnej w celu odzyskania przez was waszego światła i mądrości. W ten sposób powstają zasłony, lub inaczej stany cienia, które trzymają was w uśpieniu w obliczu dotykającego was bólu. Reprezentuje on konieczność przyjęcia i zaakceptowania faktu, że jesteście nieskończonym, wiecznym i nieśmiertelnym światłem badającym utopię oddzielenia i oporu na światło Stwórcy.
W pewnym sensie możemy powiedzieć, że jesteście mistrzami i panami nieświadomości, ponieważ to wy sami ją wykreowaliście i poczęliście, by zrealizować zamiar zapomnienia swej boskiej tożsamości i nie współpracować z kosmicznym planem ewolucji. My nazywamy to „Syndromem Nieświadomego Oporu”. Jest to strategia polegająca na nieprzyjmowaniu odpowiedzialności w kwestii używania mocy stwórczej oraz możliwości wyboru w odniesieniu do odgrywania roli ofiary. Stan, w którym się znajdujecie, jest paradoksalny. Nie życzycie sobie używania ewolucyjnych zasobów, którymi dysponujecie, by oddzielać się od Boskiego źródła w tym samym czasie lamentując w obliczu waszej niezdolności wykreowania harmonii, dobrego samopoczucia i pokoju w życiu. Jesteście nieszczęśliwi, ponieważ podlegacie wahaniom pomiędzy waszą świadomą odmową przyjęcia mocy stwórczej i możliwości wyboru, a nieświadomością, powstałą przez niewłaściwe używanie tej właśnie mocy. Dopóki na nowo nie zjednoczycie się i nie zaakceptujecie tego, że moc stwórcza i możliwość wyboru dają wam możliwość rozwijania wrażliwości, jak również współpracy z kosmicznym planem ewolucji, będziecie narażeni na nieprzyjemne, negatywne skutki i postawę nieświadomego oporu w stosunku do wewnętrznego przebudzenia.
Z wyboru, przeszliście w uśpieniu liczne cykle ewolucyjne, a wszechświat doskonale odpowiadając na wasze pragnienia generował dla was niepewność, chaos, zamieszanie i cierpienie. Czasy się jednak zmieniają. Nadeszły dni przebudzenia, w których zasłony nieświadomości pokrywające waszą wizję rzeczywistości mogą się rozpuścić. To, co dzieje się dookoła was, stanowi odbicie waszego wnętrza rządzonego przez schematy i wierzenia faworyzujące lęk, frustrację i agresję na planecie. Ona zaś jest katalizatorem waszego poziomu ewolucji określanego przez paradygmaty zachowania i wsteczne wartości, które na was wpływają. Wszystko jest częścią waszej nauki. Zasłony nieświadomości, które stworzyliście i umacniacie poprzez zniekształcone postawy, myśli i wartości związane z rzeczywistością, wywierają wpływ na was. Wszechświat, jak również kosmiczna Hierarchia Duchowa, są w trakcie restrukturyzacji waszej ewolucji, ponieważ nadeszły czasy zmian i jesteście przywoływani, jeśli takie jest wasze pragnienie, by współpracować z nowym cyklem ewolucji, zaplanowanym dla waszej ludzkości.
Za każdym razem, gdy zmieniacie negatywne myśli, nieharmonijne tendencje, czy destrukcyjne zachowania, przyczyniacie się do rozpuszczania zasłon nieświadomości. Nieświadomość jest synonimem zachowawczości i oporu na zmianę. A wy myślicie, że postępując nieświadomie, nie będziecie cierpieć. Łudzicie się jednak, ponieważ szczęście, pokój i dostatek, do których tak dążycie, przychodzą, gdy dostrajacie się do potrzeb ewolucyjnych swej Esencjonalnej Istoty. Wszechświat, jako ewolucyjne wsparcie techniczne, poczyna, programuje i dokładnie nadzoruje wszystkie procesy mające na celu dostrojenie się oraz respektowanie boskiego planu spójności i harmonizacji. Jest to plan wielkiej uniwersalnej konwergencji miłości oraz braterskiej i solidarnej komunikacji pomiędzy wszystkimi istotami oraz samym Boskim Źródłem. Rozpuszczanie zasłon to proces, w którym stale udowadniacie swoją czujność. Jesteście gotowi na zmianę integrując nowe paradygmaty wewnętrznego wzrostu, które przyczyniają się do zgody, harmonii i współpracy pomiędzy ludzkimi istotami, planetą i wszechświatem. Rozpuszczanie zasłon nieświadomości kreuje nową wizję życia i pozwala na dostrojenie się do cyklu kontaktu i komunikacji galaktycznej zaprogramowanych dla waszej ludzkości i planety. Jeśli nalegamy na przyjęcie pewnych koncepcji to po to, byście zrozumieli doniosłość przesłań zbiegających się w nowym cyklu ewolucji. Jesteście przywoływani, by stać się jego częścią, jeśli waszym pragnieniem jest rozwijać się jako grupa ewolucyjna w uniwersalnym systemie galaktycznym, którego częścią jesteście.
Kiedy pozostajecie świadomi konieczności modyfikowania stylu życia i sposobu postrzegania, uaktywniacie rozpuszczanie zasłon nieświadomości. Polega ono na odłączaniu się od iluzorycznego prądu społecznego, który wykreowaliście w celu zbudowania „raju doskonałego”, który pozbawiony jest jednak światła, świadomości i miłości. Kiedy wasze życie toczy się w nieświadomości, jesteście jak androidy działające bez celu i sensu, które nie odczuwają potrzeby wibrowania w zgodności ani przynależenia do wszystko przenikającego i przepełniającego Boskiego Źródła. Jesteście przyzwyczajeni do cieni nieświadomości. Pozwalają wam one żyć w utopii; w izolacji od waszej ewolucyjnej potrzeby bycia nieśmiertelnym światłem, kołyszącym się na falach zapomnienia i oddzielenia od Boga, jak i samego wszechświata.
Świadomość i poszukiwanie stałej odnowy jest synonimem harmonii, dobrego samopoczucia i szczęścia. Pomimo, że stosujecie różnego rodzaju techniki, strategie i metody, by cieszyć się tym, co uznajecie za dobrobyt, nie osiągniecie go, dopóki nie zrozumiecie, że jakość życia i szczęście spoczywają w połączeniu z waszą Istotą Esencjonalną i zdolności do bycia bardziej świadomym i otwartym na zmiany. Opór na przemianę jest źródłem waszych konfliktów i cierpień. Nie rozumiecie, że zmieniać się to ewoluować w kierunku czegoś lepszego, większego i bardziej subtelnego - Połączenia z Bogiem i Istotą Wewnętrzną.
Kiedy zrozumiecie to i zaczniecie uaktywniać rozpuszczanie zasłon nieświadomości, zostaniecie dosłownie zalani przez fale dobrego samopoczucia i twórczej energii prowadzącej was do odczuwania, bycia i działania z perspektywy miłości, harmonii i braterskiej współpracy. Niezbędne środki zostaną wam dane, a Ziemia wesprze wasze procesy ewolucyjne, byście z godnością, w doskonały sposób zrealizowali cel życia w ludzkim ciele - ponowne połączenie i osiągnięcie harmonii z Bogiem oraz wszechświatem. Nalegamy byście ewoluowali w spiralach wewnętrznej transformacji, w których czas i przestrzeń są odmienne; w których otrzymujecie wsparcie i prowadzenie, by usatysfakcjonować boski plan kosmiczny. Cykl, w którym się znajdujecie, obfituje w wielką aktywność energetyczną i wibracyjną, a wszechświat i wasi galaktyczni sąsiedzi zapraszają was do uczestnictwa i współpracy, by projekt ewolucyjny przyniósł pełen sukces.
Każdy z was jest elementem tego ewolucyjnego planu i pragniemy was zachęcić, byście odnaleźli w sobie ufność i wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa, które pomogą wam odkryć kim jesteście i dlaczego znajdujecie się na Ziemi. Zrozumiecie wówczas, że jesteście częścią kosmicznego rodowodu, a uniwersalna rodzina wspiera i nadzoruje waszą ewolucję. Nie jesteście sami i nigdy nie byliście. Zaś w tych czasach wielkich zmian, otrzymacie naszą pomoc i opiekę w kwestii rozpuszczania oporu na zmiany, tak by światło waszej boskiej Istoty rozbłysło pełnią swego blasku w miłości, harmonii i braterskiej współpracy pomiędzy wami i braćmi z gwiazd. Jesteście cząstkami gwiezdnego światła, które my utrzymywaliśmy. Naszym pragnieniem jest zobaczyć was jaśniejących z intensywnością i godnością na jaką zasługujecie jako synowie i córki Stwórcy oraz członkowie rodziny kosmicznej. Wszyscy, bez wyjątku, jesteście kochani, a my będziemy dawać wam narzędzia oraz ewolucyjne wsparcie, byście mogli dokonać swej transformacji w istoty galaktyczne, honorowane i kochane przez inne gwiezdne linie wszechświata.

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group