Autor Wiadomość
MAITREYA
PostWysłany: Śro 21:36, 14 Lis 2007    Temat postu: CICHA MOC SZCZEROŚCI

CICHA MOC SZCZEROŚCI

Ewolucyjni Mentorzy Galaktyki

Spisał Ramaathis-Mam

Tłumaczyła Anna Burakowska

6 lipca 2007

Temat, który zamierzamy dziś omówić jest bardzo prosty, ale ogromnie trudny do zintegrowania i zrozumienia dla was, znajdujących się pod kontrolą mentalnego ego. Światy, takie jak wasz, znajdujące się pod naszą jurysdykcją ewolucyjną, charakteryzują się różnymi rodzajami i stopniami uwarunkowań. Pośród wszystkich tych uwarunkowań jedno jest niezwykle istotne w procesie duchowego wzniesienia, lecz ogromnie trudne do wykrycia, ponieważ skrywa się za różnymi maskami ego. Chcemy powiedzieć o duchowej buntowniczości, którą niesiecie w swojej genetyce ewolucyjnej i która ma ogromny wpływ na proces waszego uwolnienia i duchowego oświecenia.
Duchowa buntowniczość stanowi podstawę wszystkich cieni projektowanych przez ego stale manipulujące waszym życiem i kontrolujące je w całości. Nieliczni świadomi są tego wstecznego schematu, dlatego wibrując na poziomie egocentrycznych interesów ciągle pozostajecie więźniami ego. Nie dostrzegliście jeszcze, że wasze szczęście nie zależy od wielorakich, nieustannie podżeganych przez ego pragnień, które uznajecie za źródło szczęścia i przyjemności. Jest to dowodem na to, że w waszym wnętrzu utrzymujecie i karmicie egocentryczne skłonności pochłaniające waszą duchową czystość i zaburzające spokój oraz wewnętrzną harmonię.
Z różnych międzywymiarowych źródeł płyną do was teraz liczne wskazówki, które mają ułatwić wam ekspansję świadomości i otwarcie się na duchowe wartości przepełniające życie i ewolucję. Mimo tych nauk, wiedzy i duchowych technik, nie jesteście w stanie oczyścić waszych serc z destrukcyjnych tendencji ego, co narusza waszą wewnętrzną równowagę i zanieczyszcza świadomość. Niezwykle ważne jest, by zrozumieć, że czystość serca stanowi podstawę waszej ewolucji duchowej i to na niej opierają się duchowe wartości uaktywniające i wzmacniające Esencjonalną Istotę. Nie łatwo uzyskuje się taką czystość serca, ponieważ ego stale przeszkadza zanieczyszczając to święte sanktuarium waszej boskiej świadomości. Żyjecie w obliczu stałej dychotomii: uwięzieni na granicy pomiędzy egocentrycznymi zachciankami a pragnieniem oczyszczania i duchowego doskonalenia, które zaćmiewacie, kiedy poddajecie się pragnieniom ego.
Nie jest łatwo uwolnić się spod ucisku ego oraz jego cieni z uwagi na fakt, że jest to wyzwanie przeciwstawienia się samemu sobie a nie wszechświatowi i Boskości. Żyjecie w mitycznych światach ewolucji, w których postrzeganie jest zniekształcone i utajone za nieprzenikalnymi zasłonami waszej Esencjonalnej Istoty. Esencjonalna Istota poszukuje połączenia z waszą zniekształconą tożsamością, by móc wprowadzić inicjującą, witalną siłę szczerości, która poprzez swoją moc może rozpuścić opanowujące was i bezustannie torturujące ego. Jesteście projekcjami Prawdy Nieskończonej wibrującej tylko w wymiarach miłości, piękna i nieskończonej radości. Jednak siły ego stają pomiędzy wami i tą Prawdą zniekształcając i przerywając odwieczne więzi, jakie was z nią łączą. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ tak naprawdę pragniecie żyć w świecie fikcji, w którym odwrócenie zasad prawdy, miłości i piękna powoduje wynaturzenia w postaci cieni ego takich jak chciwość, złość, zazdrość i nieświadomość, wymieniając tylko te najbardziej znaczące. Paktowaliście z nimi myśląc, że dadzą wam klucze dostępu do waszej nieśmiertelności, szczęścia i nieskończonej mądrości a otrzymaliście manipulację, eksploatację i demoralizację waszej duszy. Dostosowanie się do biegunowości negatywnej wiąże się z wysoką ceną w postaci konfliktów, agresji i zniszczeń.
Nie możecie być zdziwieni z tego powodu, ponieważ to wy byliście promotorami i twórcami takiego właśnie scenariusza i mitycznego dramatu, który miał rzekomo dostarczyć wam kluczy dostępu do szczęścia, sukcesu i innych egocentrycznych projekcji uznawanych przez was za wspaniałe. Nie jesteście świadomi tego, że pomimo wolnej woli i niezależności, podlegacie kosmicznym prawom jak również tyranii ego, które niszczy i ogranicza waszą wolność jako istot nieśmiertelnego, wiecznego światła.
Szczerość jest stanem bycia, który wybiera się w oparciu o podstawowe duchowe zrozumienie i stanowi podstawę wewnętrznego rozwoju. Nie potrzebuje rozgłosu ani reklamy, ponieważ stanowi nieodłączną część Istoty Esencjonalnej. Cisza, w jakiej wibruje szczerość, nie jest uzyskiwana poprzez techniki czy duchowe nauki, ale stanowi wybór, którego możecie dokonać wszyscy. To pełna mocy siła przynosząca ewolucję oraz transformację wszystkich stanów i istot stanowiących część kosmicznej gry oraz mocy twórczej Boga we wszechświecie. W świecie relatywności, w którym żyjecie, istnieją różne stopnie szczerości. Wyższe stopnie szczerości otwierają nowe drogi, perspektywy i poziomy świadomości. To wy sami uaktywniacie te stopnie, a Wyższe Sfery współpracują z wami bez naruszania waszej duchowej integralności.
Wszyscy musicie zmierzyć się z wielkim wyzwaniem, którym jest szczerość waszych intencji, pobudzająca pragnienie dostosowania się i zrozumienia prawdy o tym, że jesteście emanacją mocy twórczej Boga, która oddzieliła się od przepływu miłości i nieskończonego piękna. Jesteście architektami waszego losu a życie współpracując z wami, jako promotor waszych pragnień, organizuje okoliczności, w których możecie tych pragnień doświadczyć. Ponieważ żyjecie w mitycznym świecie, błąd stanowi czynnik rządzący waszym życiem. Świadomi tego faktu powinniście poszukiwać stosownego nastawienia, by móc zacząć żyć w zgodzie z prawdą boskiej miłości i piękna.
Otaczacie się mnóstwem przedmiotów, osób i okoliczności, ale brakuje wam właściwej duchowej wizji pozwalającej dostrzec kim jesteście i jaki jest cel waszego istnienia. Pomimo, że macie dobre intencje i zamiary, z czasem rozpuszczają się one i zanieczyszczają, ponieważ tak naprawdę, w głębi siebie, odczuwacie lęk przed prawdą o waszym połączeniu i komunii z Boskim Źródłem. Mimo, że psychologicznie wybraliście odłączenie od Boga jako mechanizm uzyskania szczęścia i wolności, uwięziliście się w bolesnych i pełnych mocy łańcuchach mentalnego ego. Nikt was nie skazał, nie ukarał ani nie trzyma na uboczu. To wy skonstruowaliście cały ten egzystencjalny labirynt, w którym się teraz znajdujecie i z którego nie możecie się wydostać. Jesteście odpowiedzialni za swoje życie i za swoją ewolucję. Wszechświat i Wyższe Sfery współpracują z waszym ewolucyjnym procesem niezależnie czy ma to pozytywne czy negatywne dla was skutki w życiu.
Cicha moc szczerości stanowi wielki dar, przyznany wam przez Boskość, byście pewnego dnia wypłynęli na powierzchnię z głębin nieświadomego egocentryzmu wygenerowanego podczas podróży ewolucji. Szczerość jest najpełniejszym mocy, najdoskonalszym narzędziem istniejącym we wszechświecie i stanowi nieodłączną część waszej Istoty Esencjonalnej. Musicie tylko ją przywoływać i pozwolić jej w pełni przejawić się w waszym życiu, nie wykluczając żadnego z jego obszarów. To strach uniemożliwia wam bycie szczerym, ponieważ w głębi siebie pragniecie kontynuować życie w mitycznych światach duchowego buntu.
Wasze badanie i zrozumienie rzeczywistości jest niedoskonałe i błędne. Wzmacnia oddzielenie oraz niechęć do wszystkiego, co wibruje zgodnie z prawdą, miłością i boskim pięknem. Myślicie powierzchownie i twierdzicie, że tak nie jest, ale w głębi waszego serca, które kontroluje i nad którym dominuje ego, to właśnie cień błędu i zepsucia jest siłą napędzającą wasze życie i ewolucję.
Jesteście ofiarami waszych egocentrycznych pragnień, które łamiąc zasady wrażliwości, prawdy i prawości stanowią alternatywę dla prądu życia i ewolucji równolegle płynącego we wszechświecie. Nie jesteście świadomi, że bez przewodnictwa najwyższych wartości ewolucji duchowej i ochrony Wyższych Sfer nie uda się wam wyjść z egocentrycznego labiryntu. Akceptacja waszych ograniczeń, niedoskonałości i błędów jest wymaganym warunkiem inicjującym do wejścia na plan duchowej szczerości i stanowi klucz otwarcia oraz duchowego wzniesienia w trzecim tysiącleciu. Wyszukując wszelkiego rodzaju preteksty urzeczywistniacie niekończący się ciąg mentalnych spekulacji, co stanowi wasz mechanizm ucieczki i nieakceptowania Rzeczywistości, od której jesteście oddzieleni. Nie uświadamiacie sobie, że właśnie ta błędna postawa zakotwicza was w bolesnych procesach energetycznego równoważenia. Wszystkie urazy, lęki i frustracje stanowią syntezę braku szczerości i projekcji mentalnego ego, które w każdej inkarnacji odciąga was od waszego prawdziwego celu życia oraz boskiego planu prawdy, piękna i miłości.
Cicha moc szczerości wyłania się z głębi waszej Esencjonalnej Istoty i Boskiej Łaski, która poszukuje waszego odkupienia i duchowego wzniesienia. Zbrukaliście swoją duszę wszelkimi rodzajami pragnień, myśli i zgubnych ambicji niemających nic wspólnego z planem miłości i boskiej służby. Uznaliście się za autorytet i właścicieli mocy twórczej boskiej energii i to stanowi przyczynę waszego przywiązania do materii i mitycznego świata ewolucji. Jesteście współtwórcami a energia w jej różnorodnych przejawieniach nie należy do was. Nie możecie używać jej dla zaspokojenia egocentrycznych pragnień, ale w bezinteresownej służbie dla dobra i radości Boga. Cicha moc szczerości zamieniła się w przerażającą i destrukcyjną moc egocentryzmu, który narusza i unicestwia waszą wrażliwość oraz duchowe postrzeganie.
Nie znajdujecie się na Ziemi, aby odkrywać megalomańskie skłonności ego, które uznaje się za pełne mocy, kreując niezgodne i bolesne sytuacje dla was samych oraz innych stworzeń dzielących z wami przestrzeń ewolucyjną. Przybyliście tu, by odkryć hojność, dobroć i miłość, skrywające się w głębi waszego serca i czekające, by móc wyłonić się i przepełnić was pokojem, szczęściem oraz miłością. Dopóki będziecie wzmacniać egocentryzm, nie otrzymacie niczego poza wyzyskiem, oddzieleniem i nieszczęściem. Jeśli mówicie, że naprawdę jesteście wojownikami światła, musicie to udowodnić w praktyce poprzez waszą sprzeciwiającą się kontroli ego, wspaniałomyślną, pełną szacunku postawę, oraz dobroć i współczucie dla samych siebie. Musicie wyrzec się wszystkich egocentrycznych pragnień, które podżegają do niezgody, eksploatacji i manipulacji otoczenia oraz innych. Musicie pokazać swój pełen współczucia oraz chęci współpracy charakter, by pozbyć się intelektualnych i mentalnych uprzedzeń powodujących niezgodę i konflikty. Mądrość i bezstronność nie przejawią się, dopóki jesteście oddaleni od prawdy a dostrojeni do błędu i korupcji udającej duchowe cele. Pokora to zrozumienie, że popełniacie błędy nie akceptując waszego podporządkowania prawom życia i ewolucji.
Cicha moc szczerości jest czymś, co praktykuje się w każdym momencie będąc dostrojonym do wartości duchowej ewolucji i mocy twórczej Boga, który jako monitorujący sugeruje wam wyrzeczenie się ego i jego cieni. Przybyliście na Ziemię, by pokazać moc wewnętrznej transformacji, która wibruje zgodnie z prawdą, służbą i bezwarunkową miłością. Tylko w ten sposób możecie się wznieść na plany kosmicznej ewolucji, gdzie będziecie zaakceptowani, by być w zgodzie ze szczerością stanowiącą wyraz miłości i Boskiej Łaski zdeponowanej przez Nieskończonego Stwórcę w waszym wnętrzu.
Duchowa wielkość nie potrzebuje rozgłosu. Manifestuje się w ciszy, prawości i szczerości intencji uzyskania oświecenia. Wówczas połączenie i komunikacja z Boskim Źródłem stanowią szczyt doskonałości. Tylko w ten sposób możecie doświadczyć szczęścia, mądrości i boskiej nieśmiertelności, którymi pulsują wasze serca. Nasze słowa wibrują w harmonii z miłością, szczerością i nieskończonym wewnętrznym pięknem waszych serc.

Koniec przekazu...

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group